Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

1.8.5 Com incideix la seguretat ciutadana als polígons com a factor d’atracció de nova activitat econòmica o de deslocalització?

1.8.5 Com incideix la seguretat ciutadana als polígons com a factor d’atracció de nova activitat econòmica o de deslocalització?
Autor Govern obert | Altres factors de localització - 11/12/2012

No hi ha indicis que facin pensar que la seguretat ciutadana sigui un factor que incideixi significativament en l’atracció d’activitat econòmica o en la deslocalització.

Nota metodològica: per poder donar una resposta adequada també s’hauria de realitzar un treball de camp específic.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Però sí que incideix en la seguretat ciutadana l’estat físic de la zona industrial: gran nombre de naus buides, no totes en bon estat i algunes ja molt velles, alguns espais públics degradats que faciliten l’acte delictiu, etc. Aquests elements associats a un “entorn degradat” que poden donar una imatge menys atractiva que la d’altres parcs industrials, sí que podrien incidir en l’atracció d’activitat econòmica o en la deslocalització d’aquestes empreses.

 
Les incidències que es donen a la zona industrial són generalment delictes contra el patrimoni, és a dir, robatoris en edificis o de vehicles, però d’aquests últims pocs. No és un índex alt: s’apunten unes 4 denúncies al mes, amb alguna punta més alta a l’estiu.
Es destaca que degut a la seva proximitat a la zona industrial, quant a paràmetres d’emergència, el temps de resposta és molt petit: només de 3 minuts en el cas de la Policia Local.
La seguretat ciutadana és similar entre municipis veïns, amb ben poca diferència d’un municipi a l’altre: en termes generals, els delictes a Catalunya han augmentat una mica, però a la nostra zona es manté el nombre i concretament a Sant Boi, és una mica menor a la zona industrial que l’any passat. Aquest darrer trimestre: 10 al juny, 1 al juliol i 5 a l’agost, i comparat amb la zona urbana són una mitja de 10 al mes.
Tanmateix, Sant Boi té característiques pròpies que el fan diferent: l’orografia, per una banda, fa que la zona industrial, i el terme municipal en general, tinguin zones amb diferent anivellament, que s’acabin en zona no urbana o forestal, i també que de punta a punta no siguin zones compactades, o amb distàncies molt diferents. Els mossos tenen un temps de resposta a la zona industrial, degut a la seva ubicació de la caserna, de 7 minuts.
Un altre aspecte és el que anomenen “barraquisme industrial”: hi ha una quantitat significativa de naus que per la seva ubicació, entre naus abandonades o buides, altres perquè estan separades per un passatge amb sortida o sense i que les condicions de manteniment no són correctes, i d’altres perquè són en carrerons sense sortida (aquests generalment en un estat força degradat), fan que siguin més vulnerables. Els “culs de sac” afavoreixen que hi hagi runa, abocaments, abandonaments de vehicles, que es degradi i que això faciliti els delictes.
En relació a aquest “barraquisme industrial”, observem que hi ha una quantitat important de naus en un estat envellit, sense mesures de seguretat. Això es complica amb la presència de vuit empreses que fan de deixalleria, excloent la municipal, i amb dues més per obrir. Es dediquen a la recuperació de metalls, i tret de la principal que és una activitat industrial normal (Vda. de Lauro Clariana), en aquestes altres els Mossos en fan un seguiment molt de prop per impedir al màxim que comprin material robat. Des del juliol del 2010, són 3 les noves empreses de reciclatge que s’han constituït als polígons.
Els delictes que es cometen a la zona industrial són sobretot a aquestes naus d’aspecte més deprimit i les persones que cometen els delictes fan més mal a l’edifici en accedir-hi que no pas el valor del que roben.

 

Fitxes metodològiques (INDICADORS):
 
Nº i tipologia de delictes als polígons industrials, temps de resposta i identificació d’elements que afecten tant la proliferació de determinats fets delictius com la percepció de seguretat:Servei Local de Seguretat i Cos de Mossos d’Esquadra.

 

 


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se