Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

1.9 Teixit comercial i mercats municipals

1.9 Teixit comercial i mercats municipals
Autor Govern obert | Teixit comercial i mercats municipals - 28/12/2012

Diferents estudis efectuats recentment, posen de manifest que el mapa comercial de Sant Boi està força consolidat, sobre tot en les compres quotidianes (alimentari fresc i envasats) i no alimentari, per contra els sectors amb menor pes a nivell de compra, són els de lleure, esport i cultura, els equipaments de la persona i el baix consum de l’oferta en bars i restauració.

L’establiment més utilitzat per fer les compres d’alimentació fresca són els mercats municipals.

L’estudi “El comerç de moda i complements a Sant Boi”, aporta una mirada més actual sobre el mapa comercial i els comportaments i percepcions dels consumidors:
 
El 81% dels enquestats compren moda i complements a Sant Boi, però, només una quarta part hi fa totes o la majoria de les seves compres. Per contra sols el 8,5% fa totes o gairebé totes les compres a la ciutat.
 
L’eix comercial dels carrers Francesc Macià-Lluís Pascual Roca i el centre comercial Alcampo són les zones del municipi a on hi compra més gent. Fora de Sant Boi, el lloc a on més enquestats van a comprar és el centre Gran Via 2 i posteriorment a l’Splau, Vilamarina i l’Ànec Blau (destacar que tant a l’Splau com a Vilamarina existeix un Mercadona dins del recinte).
 
El perfil de botiga més triada per part dels consumidors, són les botigues tipus franquícia ja que el 41,5% hi compra habitualment i el 48,2% hi compra a vegades. Per contra les botigues monomarca són les menys habituals, ja que un 57,1% dels enquestats diu no comprar-hi mai.
 
Respecte al moment i/o la companyia en el moment de fer la compra, el 30,8% compra durant les rebaixes, el 32,4% amb el canvi de temporada i el 23,4% sense una periodicitat fixa; Pel que fa la companyia, és més habitual fer les compres amb la parella (45,5%), sol(45,2%) o amb amics (27%), tot i que la gent més jove també és habitual fer-les amb la mare.
 
Les demandes de nous establiments comercials, (que podem entendre com els hàbits de compra que es realitzen en altres indrets i que en cas de instal·lar-se al nostre territori tindrien quota de mercat), es concreten novament on més es compra de forma habitual (eix comercial Francesc Macia-Lluís Pascual Roca).
 
L’autorització per part de la Generalitat d’estendre la venda al detall a determinada zona industrial que reuneixi una sèrie de requisits, com disposar d’unes naus amb una distància relativament petita entre elles, i que possibilitaria en el nostre cas, que part de la ©-245 del nostre territori ampliés la venda al detall, limitada entre les rotondes de la Parellada i Plaça del Llobregat.
 
La resolució definitiva de l’admissió a tràmit per part del TC, d’un recurs del govern espanyol contra l’ordenament d’equipaments comercials, si es contraria a la limitació actual permetria obrir el nostre sostre comercial amb la instal·lació de nous centres.

De l’explotació de la base de dades de llicencies d’activitats donades d’alta en el període d’agost del 2010 fins al juliol del 2012, destaca sobre tot una tipologia, el Comerç al detall excepte vehicles de motor amb 100 altres; En segon lloc els serveis de menjar i begudes i a continuació altres serveis personals (perruqueries).

En alguns casos s’observa com determinades tipologies d’activitats són desenvolupades per persones no autòctones, produint-se un efecte relleu de la població autòctona.

 
Els principals factors que explicarien l’actual mapa comercial al nostre territori serien:
 
  • Existència de gran nombre de locals disponibles i tancament de molts comerços de persones autòctones.
  • Obrir un comerç, significa una gran inversió; Actualment no es concedeix crèdit i no es disposa de tresoreria; Excessiu preu dels lloguers.
  • Molts es fonamenten en la constatació real d’un gran volum o trànsit de persones, sobre tot a l’eix comercial entre els mercats de la Muntanyeta i Sant Jordi.
  • Cerca d’un local més assequible econòmicament.
  • Buscar una solució a la crisi actual.
  • El condicionament normatiu actual que fa incompatible el comerç a l’engròs amb el nucli urbà.
  • L’existència d’una zona comercial pèssima; No som un model de comerç en equipaments de la persona o de la moda i per tant no som atractius.
 
En l’actualitat el comerç de Sant Boi està patint l’impacte de l’obertura massiva en els darrers anys de diferents centres comercials repartits en els municipis més propers.
 
La possible instal·lació d’un nou centre comercial, concretament la marca Mercadona (demandat en diferents estudis per part de la ciutadania), pot tenir un impacte negatiu sobre aquells establiments amb format de supermercat (Caprabo), també pot afectar al Mercat de Torrelavila (DIA), no així al Lidl que té segment propi.
 
Es pot afirmar que Mercadona té bona premsa, és un format amb qualitat i be de preu.
Es preveu igualment que no afecti en negatiu al petit comerç, però seria interessant tenir estudis d’impacte amb caràcter previ i ex-post a la seva instal·lació.


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se