Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

1.9.1 Quins són els hàbits de compra de la població (en relació als productes de consum i el municipi on s’hi va)?

1.9.1 Quins són els hàbits de compra de la població (en relació als productes de consum i el municipi on s’hi va)?
Autor Govern obert | Teixit comercial i mercats municipals - 27/12/2012

El comerç de Sant Boi, està bastant consolidat, sobre tot en les compres quotidianes (alimentari frescs i envasats) i no alimentari, sent els sectors que menys % o pes a nivell de compra tenen, els de lleure, esport i cultura i els d’equipaments de la persona, destacant també el baix consum de l’oferta en bars i restauració.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pel que fa als llocs de compra o consum de cada tipologia, ens trobem amb un escenari divers:
  • compra d’alimentació fresca, el tipus d’establiment més utilitzat són els mercats municipals, i en menor mesura la botiga tradicional + franquícia i el supermercat urbà;
  • l’alimentació envasada es realitza majoritàriament en el supermercat urbà i en segon lloc en un centre comercial;
  • quotidià no alimentari, és en el supermercat on es realitzen la majoria de compres, seguit de la botiga tradicional + franquícia i el centre comercial;
  • en equipament de la persona, habitualment el consum es produeix a la botiga tradicional + franquícia, i en segon lloc al mercat ambulant i centres comercials;
  • l’equipament de la llar, per norma, es realitza en botiga tradicional + franquícia i en segon lloc en centre comercial i com a llocs de compra alternatius majoritàriament ens trobem a Barcelona i L’Hospitalet;
  • el consum en bars i restaurants, majoritàriament és produeix al cas urbà i de forma residual en centres comercials, com a llocs de consum alternatiu novament ens trobem a Barcelona i Hospitalet;
  • per últim, el consum de lleure, esport i cultura es materialitza en botigues tradicionals + franquícia i en segon lloc en centes comercials i com a lloc alternatiu apareix clarament la ciutat de Barcelona.
 
L’estudi “El comerç de moda i complements a Sant Boi”, realitzat a l’any 2011, ens aporta una mirada més actual, pel que fa a la localització de les compres, el 81% dels entrevistats compra moda i complements a Sant Boi, però només una quarta part hi fa totes o la majoria de les seves compres al municipi i tan sols el 8,5% fa totes o gairebé totes les compres a la ciutat. Destaquen l’eix comercial dels carrers Francesc Macià-Lluís Pascual Roca i el centre comercial Alcampo com a zones on es compra més. Fora de Sant Boi destaquen com a destins, el centre Gran Via 2 i en menor mesura l’Splau, Vilamarina i l’Ànec Blau.
 
El tipus de botiga més triat per efectuar la compra són les franquícies, per contra les botigues monomarca són menys habituals.
 
Els moments triats per fer les compres són (per ordre de major a menor): Amb el canvi de temporada, durant les rebaixes i sense una periodicitat fixa. Veure ANNEX 1.9.1
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fitxes metodològiques (INDICADORS):
 
Hàbits de compra: % de les compres fetes a sant Boi respecte el total de compres de la població de Sant Boi:  Enquesta comerç (UAPA).
 

 

  


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se