Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

1.5.4 Quina és la relació del nivell formatiu i la inserció laboral de les immediates promocions (formació reglada) i de les persones que han participat d’alguna de les ofertes de formació ocupacional? (actualització)

1.5.4 Quina és la relació del nivell formatiu i la inserció laboral de les immediates promocions (formació reglada) i de les persones que han participat d’alguna de les ofertes de formació ocupacional? (actualització)
Autor Govern obert | Formació i mercat laboral - 13/10/2014

Menys joves al mercat laboral, i els qui hi són, menys ocupats i més a l'atur. La relació entre nivell formatiu i inserció al mercat laboral segueix sent tant o més decisiva: un nivell d'estudis inferior equival a major exclusió del mercat de treball, xifres d'atur més elevades i en definitiva menys persones ocupades. Les dades per Sant Boi són en tots els casos pitjors que les del conjunt de l'àmbit metropolità, tot i no coincidir plenament les poblacions de referència.

Activitat:

 
Els i les joves de 16 a 29 anys de Sant Boi tenien una taxa d'activitat el 2009 del 69,5%, mentre que el 2013 es reduí fins al 62,2%. El 2012, la taxa d'activitat dels i les joves de l'àmbit metropolità de 16 a 35 anys era del 76,02%.
 
Ocupació
 
Entre els i les joves de 16 a 29 anys de Sant Boi, amb estudis obligatoris o inferiors, n'estaven ocupats el 2010 entre el 34% i el 38%, mentre que el 2013 aproximadament ho serien un 21%.
El 2012, l'ocupació dels i les joves de l'àmbit metropolità de 16 a 35 anys amb estudis obligatoris o inferiors era del 49,2%.
 
Els i les joves de 16 a 29 anys de Sant Boi, amb estudis de cicles formatius tenien una ocupació el 2010 del 63%, pel 51,6% dels qui tenien batxillerat o estudis superiors. Pel 2013 estimem que els i les joves amb estudis postobligatoris estarien ocupats en un 45,7% dels casos.
 
El 2012, la població ocupada de joves de l'àmbit metropolità de 16 a 35 anys amb estudis secundaris postobligatoris era del 58,3%, i del 78,9% per a aquells amb estudis superiors.
 
Atur
 
La població aturada de 16 a 29 anys de Sant Boi, amb estudis obligatoris o inferiors el 2010 representava entre el 18% i el 36% respectivament, mentre que el 2013 s'aproximaria a un 35,4%.
 
El 2012, la població aturada dels i les joves de l'àmbit metropolità de 16 a 35 anys amb estudis obligatoris o inferiors era del 17,6%.
 
La població aturada  de 16 a 29 anys de Sant Boi, amb estudis de cicles formatius el 2010 era d'un 14%, pel 6% dels qui tenien batxillerat o estudis superiors. Pel 2013 la població aturada de joves amb estudis postobligatoris i aturats s'aproximaria a un 18,6%.
 
El 2012, la població aturada de joves de l'àmbit metropolità de 16 a 35 anys amb estudis secundaris postobligatoris era de l'11,8%, i de l'11,2% per a aquells amb estudis superiors.
 
 
Inactivitat
 
La població inactiva de 16 a 29 anys de Sant Boi, amb estudis obligatoris o inferiors el 2010 representava entre el 41,5% i el 26,3% respectivament, mentre que el 2013 s'aproximaria a un 43,1%.
 
El 2012, la població inactiva de joves de l'àmbit metropolità de 16 a 35 anys amb estudis obligatoris o inferiors era del 33,2%.
 
La població inactiva  de 16 a 29 anys de Sant Boi, amb estudis de cicles formatius el 2010 era d'un 22%, pel 40% dels qui tenien batxillerat o estudis superiors. Pel 2013 els i les joves amb estudis postobligatoris i inactius s'aproximarien a un 35,7%.
 
El 2012, la població inactiva de joves de l'àmbit metropolità de 16 a 35 anys amb estudis secundaris postobligatoris era del 29,9%, i del 9,9% per a aquells amb estudis superiors.

 
Font:
 
1. Dades joves i mercat laboral 2009 i 2013: Enquesta de Condicions de Vida 2009 i 2013, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
2. Dades joves i mercat laboral 2010: Enquesta Joves 2010, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
3. Dades joves 2012: Enquesta Joventut Catalunya 2012, Generalitat de Catalunya.
 

 


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se