Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

1.5.6 Quina proporció de treballadors/es en actiu ha fet formació? (actualització)

1.5.6 Quina proporció de treballadors/es en actiu ha fet formació? (actualització)
Autor Govern obert | Formació i mercat laboral - 21/10/2014

L'opció per la formació reglada no universitària s'ha multiplicat més de 3 cops entre la població activa (els qui treballen o cerquen feina de forma activa) de Sant Boi.

 

El percentatge de població activa a Sant Boi que segueix formant-se s'ha reduït el 2013 respecte el 2009.

El principal canvi detectat és en la modalitat de formació: si bé els estudis no reglats segueixen sent la principal opció en un 57,5% dels casos, el 2009 aquest percentatge era del 73,2%.
 
El creixement en la preferència pels estudis reglats no universitaris és molt significatiu: del 7% el 2009, al 24% el 2013. La renovada percepció de la formació professional com a facilitadora de la inserció laboral s'intueix com a raó d'aquest canvi de tendència.
 
Pel que fa als i les joves de 15 a 34 anys  de l'Àmbit Metropolità de Barcelona el 2012, van assenyalar que el 47% d'ells feia o havia realitzat alguna acció formativa complementària en aquell moment o durant l'any immediatament anterior.
 
En un 27% d'aquesta casos, la formació estava estretament vinculada al món laboral: majoritàriament (56%) parlaven de formació dins l'empresa o pagada per aquesta, mentre que en un 23% era pagada pel propi jove i en un 12% es tractava de formació ocupacional per a persones aturades.

 
Font:
Enquesta de Condicions de Vida 2013, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Enquesta de la joventut de Catalunya 2012, Generalitat de Catalunya
 


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se