Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

1.6.1 Planejament urbanístic: usos del sòl. Quina part del territori no té un ús definit? Quines són les parcel·les susceptibles de requalificació pensant en el seu valor potencial i generació de riquesa? On estan ubicades les parcel·les en qüestió?

1.6.1 Planejament urbanístic: usos del sòl. Quina part del territori no té un ús definit? Quines són les parcel·les susceptibles de requalificació pensant en el seu valor potencial i generació de riquesa? On estan ubicades les parcel·les en qüestió?
Autor Govern obert | Territori i patrimoni com a generadors de riquesa - 27/12/2012

El sòl urbanitzable no delimitat: 1) Can Gabarrot: ús industrial; 2) Zona Eucaliptus: Ús residencial.

 

 

 

 

 

Hi ha pastilles d'equipaments sense assignació definitiva

Fitxes metodològiques (INDICADORS):

Àrees de sòl urbanitzable no delimitat: Servei de Planejament i Gestió Urbanística i Habitatge, Ajuntament Sant Boi de Llobregat

 
Pastilles qualificades com a sòl per a equipaments sense una assignació d’us definitiva: Servei de Planejament i Gestió Urbanística i Habitatge, Ajuntament Sant Boi de Llobregat
 

 

 

 


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se