Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

1.6.2 Quin és el preu del sòl? I del lloguer i compra de naus? Quina tipologia de naus s’ofereix? (comparativa amb municipis de l’entorn)

1.6.2 Quin és el preu del sòl? I del lloguer i compra de naus? Quina tipologia de naus s’ofereix? (comparativa amb municipis de l’entorn)
Autor Govern obert | Territori i patrimoni com a generadors de riquesa - 24/12/2012

Pel que fa a la disponibilitat de naus als polígons industrials, podem dir que 1 de cada 5 naus estan disponibles, a més de 44 solars sense edificar.

 

 

 

 

 

El preu del sòl industrial és el següent (2on trimestre 2012):

1) 1.160 € per m2, preu de venda de nau + sòl amb usos complementaris (ex. oficines, venda al públic), 183 € per m2 de sòl edificable d’ús industrial + usos complementaris (parcel·la sense edificar).

2) 964 € per m2,  preu de venda de nau + sòl (només usos industrials); 157 € per m2 de sòl edificable (només usos industrials), (parcel·la sense edificar).

Els usos permesos i les mides de les parcel·les i les naus corresponen a grans activitats.

Hi ha activitats emergents (serveis a les indústries, petita indústria i empreses amb alt valor tecnològic) que no disposen d’una oferta adequada a les seves necessitats: o bé els usos no permeten certes activitats (com les oficines), o bé no es permeten naus de reduïdes dimensions i/o amb una alçada de sostre suficient per l’activitat, per exemple, de determinades empreses d’alt valor tecnològic.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fitxes metodològiques (INDICADORS):

Preu del sòl industrial (2on trim. 2012): Servei de Planejament i Gestió Urbanística i Habitatge, Ajuntament Sant Boi de Llobregat

 
Solars i naus disponibles segons activitat i règim de tinença (1er sem. 2012): treball de camp del Viver d’Empreses i Sant Boi Centreserveis de CORESSA, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
 
Característiques de les parcel·les dels polígons industrials (nombre de parcel·les per polígon industrial, superfície, nombre i tipologia de naus permeses per superfície, característiques de la façana, nombre de plantes i alçada de les edificacions auxiliars):Estudi “Anàlisi competitiu, segons els paràmetres urbanístics, dels polígons industrials de Sant Boi de Llobregat”, encarregat i executat per l’empresa DOYMO
 
 

 


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se