Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

1.6.4 Quin impacte econòmic genera el domini públic?

1.6.4 Quin impacte econòmic genera el domini públic?
Autor Govern obert | Territori i patrimoni com a generadors de riquesa - 11/12/2012

Per tal de donar compte de l'impacte econòmic que genera la gestió del domini públic analitzarem aquelles taxes contemplades en diferents ordenances que impacten sobre les condicions en què es desenvolupen certes activitats econòmiques en relació a l’ocupació d'aquest domini públic. En d’altres paraules, es tracta d’identificar aquells elements directes (taxes i cànons) que poden facilitar o obstaculitzar l’activitat actual de les empreses i comerços operatius.

Enguany, els ingressos per taules i cadires (terrasses d’establiments de restauració), la instal·lació de quioscos, la venda ambulant i l’ocupació puntual de la via pública es veuran reduïts.

Dos altres conceptes menors com el cànon de quioscos o el preu públic de la carpa municipal de la Festa Major, veuran incrementar els ingressos.

El 2012, s’ha trencat la dinàmica creixent des del 2009 en els ingressos provinents per les cartelleres publicitàries i per les concessions per a telefonia mòbil (instal·lació d’antenes). Els ingressos provinents de les plaques d’energia fotovoltaica han estat progressivament menors des del 2009 fins enguany. Igualment, des del 2010 pel que fa a les concessions a les empreses de subministrament per a l’ús del sòl per al desplegament d’infraestructures.

Per contra, els ingressos han estat progressivament majors pel que fa al conveni d’ús dels OPIS.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fitxes metodològiques (INDICADORS):
 
Ingressos generats per les taxes sobre taules i cadires, la instal·lació i cànons sobre quioscos, la venda ambulant, l’ocupació puntual de la via pública (2009-12): Elaboració pròpia a partir de les dades de Unitat de Tresoreria, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
 

Ingressos generats per a la instal·lació de cartelleres publicitàries i l’explotació dels OPIS i per a la instal·lació d’infraestructures (subministraments, telefonia mòbil, energia fotovoltaica): Elaboració pròpia a partir de les dades de Unitat de Tresoreria, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se