Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

El Pla de Ciutat 2012-2015, un cop actualitzat el seu seguiment, informa de quasi un 36% d'execució.

El Pla de Ciutat 2012-2015, un cop actualitzat el seu seguiment, informa de quasi un 36% d'execució. Govern obert | Pla de Ciutat 2012-2015 - 23/02/2014

Amb un 35.91% d'execució el Pla de Ciutat arriba a la meitat de la seva vigència. Aquest nivell d'execució s'obté a partir del seguiment del PAM 2012 i PAM 2013.

 

  

En accedir a les actuacions del Pla de Ciutat observarem com interactuen els diferents plans d'actuació municipals, fins ara 2012 i 2013.

Aquest pla esta organitzat a partir de 10 compromisos i 33 objectius estratègics, tot seguit es presenta l'execució dels compromisos, que com veurem confirma l'mpuls de les polítiques de benestar

Quadre de comandament del Pla de Ciutat 2012 - 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resulta interessant observar com s'executen les diferents actuacions planificades fins aquest moment, destaca que de les 1.711 actuacions planificades durant els anys 2012 i 2013, únicament un 11,63% d'aquestes no s'hagin pogut endegar:

Informe relatiu a les actuacions del pla de ciutat 2012 - 2015


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se