Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

El PAM 2012 ha executat el 70% de les actuacions planificades.

El PAM 2012 ha executat el 70% de les actuacions planificades. Govern obert | PAM's ANUALS - 13/12/2012

A finals del 2012 el nivell d’execució del Pla d'Actuació Municipal és d’un 70,61%. Aquest grau d'execució suposa que al final del primer exercici del Pla de Ciutat 2012-2015, el resultat ponderat d'aquest pla és d'un 17,57%.

A finals del 2012 el nivell d’execució és d’un 70,61%, amb el repartiment següent per a les diferents àrees de treball:

  • Presidència                           70,2%
  • Governança i Ciutadania       78,0%
  • Educació i Civisme                 88,7%
  • Benestar i Ciutadania            86,4%
  • Urbanisme                             60,0%
  • Serveis de Ciutat                   62,6%
  • Serveis Generals                    48,4%
 
 
Pel que fa a les actuacions del PAM 2012, destaca la informació següent:
 
  • Un total de 416 actuacions sobre 872 estan finalitzades, és a dir, un 47,71%.
  • 40 actuacions estan en dificultat, poc més del 4,5%.
 
Aquest nivell d’execució pel que fa al PAM del 2012 i següents té la seva translació al Pla de Ciutat 2015.
 
Prèviament, en el Pla de Ciutat es va fer un exercici de ponderació dels 10 compromisos del Pla de Ciutat per part de l’Alcalde, on efectuava una doble funció d’atorgar diferents pesos, en funció d’aquelles polítiques o serveis prioritaris.
Un exercici similar, es va replicar a nivell dels 33 objectius estratègics que despleguen cadascun dels compromisos, en aquest cas, efectuat per part de l’alta direcció tècnica.
 
Aquesta ponderació ofereix una informació final, que es trasllada a l’aplicatiu SISPAM i que implica que els nivells d’execució informats es vagin incorporant amb aquest diferent pes previ assignat, cosa que permet traslladar els nivells d’execució de forma ponderada i no lineal al Pla de Ciutat 2015.
 


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se