Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

Aprovat el Pla d'Actuació Municipal 2014

Aprovat el Pla d'Actuació Municipal 2014 Govern obert | PAM's ANUALS - 17/12/2013

El Ple de l'Ajuntament, en sessió de caràcter ordinari celebrada el 16 de desembre de 2013, ha aprovat el Pla d'Actuació Municipal pel qual es regirà l'acció de govern local durant el període 2014.

Aquest pla recull la priorització política dels objectius que es pretenen assolir en el decurs d'aquest nou exercici, i està dividit en 10 compromisos polítics i 33 objectius estratègics, dels que es desprenen 236 objectius operatius i 915 actuacions.

Amb l'aprovació del PAM 2014 es pretén donar resposta a les necessitats del nostre municipi dins un marc d'actuació capaç d'orientar amb racionalitat l'acció de govern i d'ajustar-se millor al context.

La viabilitat d'aquest pla queda assegurada mitjançant el seu reflex directe en el catàleg de serveis, que dota a cadascuna de les actuacions de recursos tant econòmics com humans.

Aquest pla s'aprova amb les votacions a favor de 14 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals: 10 del PSC-PM i 4 de ICV-EUiA-E, i amb les abstencions d'11 vots dels regidors presents pertanyents als grups municipals: 5 del PP, 3 de CiU i 3 de PxC.


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se