Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

CAPACI(U)DAD, Estratègia DUSI de Sant Boi de Llobregat 2015-2020

CAPACI(U)DAD, Estratègia DUSI de Sant Boi de Llobregat 2015-2020 Govern obert | Pla de Govern 2015 - 2019 - 14/12/2016

Avui 14 de desembre del 2016, el nostre Ajuntament ha presentat la candidatura per accedir en segona convocatòria a la selecció de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e integrado (DUSI) cofinançades mitjançant el programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) del període 2014-2020, tal i com estableix l'ordre HAP/1610/2016 de 6 d'octubre.

El punt de partida va ser el document que s'havia presentat en primera convocatòria incorporant elements de millora. La nova proposta gira entorn al concepte de CAPACI(U)DAD, amb un nou enfocament, ja que aborda alguns reptes fonamentals que volen donar resposta als principals problemes detectats, des de la pròpia capacitat, és a dir, amb el coneixement d'allò que ens diferencia respecte al nostre entorn, i fer que les potencialitats puguin ser aprofitades en clau d'oportunitats, de nous escenaris i de noves realitats, a la vegada que incorporant una important base de coneixement sobre la ciutat, derivada tant dels anàlisis i diagnòstics realitzats en els diferents àmbits urbans claus, per a una estratègia d'aquestes característiques, com per les estratègies, els plans sectorials i els projectes que s'estan executant o que està previst que es desenvolupin en els propers anys. L'elaboració de la candidatura ha comptat amb un procés de participació ciutadana i ha integrat les conclusions derivades dels processos de reflexió estratègica precedents. L'estratègia presentada ha concretat un pla d'acció que alterna el focus d'atracció en els barris perifèrics de Ciutat Cooperativa-Molí Nou i Camps Blancs, zones on es concentren diferents problemes urbans; amb problemes de Ciutat, de vertebració dels diferents territoris que conformen el municipi, de mobilitat, de dinamització, d'innovació i d'atracció d'activitat econòmica, de nivell formatiu de la població i de desenvolupament d'infrastructures i serveis entorn a les TIC.


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se