Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

3.5 Avaluació de les polítiques públiques

3.5 Avaluació de les polítiques públiques
Autor Govern obert | Avaluació de les polítiques públiques - 16/01/2013

A banda dels anteriors Plans d’Actuació Municipal i l’actual Pla de Ciutat amb els respectius Plans d’Actuació Municipal anuals, entre la passada i l’actual legislatura, 23 plans no han estat avaluats i 15 sí que han dut a terme algun procés o altre d’avaluació (13 programes transversals i plans parcials dins d’aquests, el PMI de Casablanca i el Pla de Mobilitat).

 

 

 

 

 

Més enllà dels Plans d’Actuació Municipal anuals i el Pla de Ciutat 2012-15, i un cop els plans locals que són objecte de redisseny estiguin ja operatius, no hi ha prevista l’avaluació de cap instrument de planificació més.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hi ha hagut fins ara i a grans trets, dues tendències en la metodologia d’avaluació emprada:
·    La realització d’informes tècnics de caràcter intern al final de l’execució dels plans en qüestió (experiència de 9 dels 10 programes transversals i del Pla de Mobilitat);
·    L’ús d’un enfocament pluralista amb diversitat de tècniques i públics destinataris, com el programa de Cooperació i Solidaritat i els plans parcials que desplega, o el Pla d’Actuació Municipal.
 
En 4 casos s’ha comptat amb la col·laboració de la UAPA, i en 2 altres s’ha comptat amb el suport d’una consultora externa.
 


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se