Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

3.5.2 Quin tipus d’avaluació fem? En quins temps?

3.5.2 Quin tipus d’avaluació fem? En quins temps?
Autor Govern obert | Avaluació de les polítiques públiques - 19/12/2012

Prenent en consideració el Pla d’Actuació Municipal 2008-11, podem identificar a grans trets dues tendències en la metodologia d’avaluació emprada: 1. La realització d’informes tècnics de caràcter intern al final de l’execució dels plans en qüestió (experiència de 9 dels 10 programes transversals i del Pla de Mobilitat); 2. L’ús d’un enfocament més pluralista amb diversitat de tècniques i públics destinataris, com el programa de Cooperació i Solidaritat i els plans parcials que desplega, o el Pla d’Actuació Municipal.

En 12 dels 17 casos contemplats (15 plans sectorials, el Pla d’Actuació Municipal i CORESSA), s’han dut a terme informes interns tècnics amb la participació directa dels gestors/es del programa en qüestió i les direccions corresponents.

En 4 casos (programa transversal de Cooperació i Solidaritat i PMI Casablanca), la UAPA hi ha col·laborat.
 
En 2 casos, s’ha comptat amb el suport d’una consultora externa (programa de Cooperació i Solidaritat i CORESSA). En 2 altres també s’hi compta per al disseny dels nous plans (Pla de Mobilitat i Pla Local de Joventut).

 

Fitxes metodològiques (INDICADORS):

Productes i metodologies d’avaluació utilitzades pels plans que han dut a terme algun procés/producte d’avaluació (legislatures 2008-11 i 2012-15): Tècnics de Control de Gestió de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i Unitat d’Assistència a la Planificació i Avaluació, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat


 

 

 


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se