Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

Conclusions de l'anàlisi de context a la Prioritat: Qualitat democràtica

Conclusions de l'anàlisi de context a la Prioritat: Qualitat democràtica Govern obert | Conclusions Prioritat 3: Qualitat democràtica - 12/10/2015

L'analisi de context endegat en la passada legislatura, es la base per poder determinar fins a quin punt són les polítiques endegades les responsables del canvis detectats. Finalitzada la legislatura 2012-2015 presentem les conclusions formulades en forma de tendència i agrupades per prioritat: assenyalen l'evolució que han tingut determints temes comparant el període 2011-2012 i el període 2013-2014

 

PRIORITAT 3: QUALITAT DEMOCRÀTICA

  1. Administració més transparent, però amb matisos
  2. Millor opinió sobre els mitjans de comunicació municipals, i creixent ús dels mitjans digitals i xarxes socials
  3. En conjunt,  les principals demandes ciutadanes pels diferents canals s'han mantingut pel que fa a la temàtica, en alguns casos ha canviat el nivell de prioritat.
  4. Menys tramitació electrònica
  5. Menys planificació sectorial i menys avaluació
  6. Relacions: major impuls de convenis amb entitats i menor presència d'agents econòmics als fòrums
  7. Escassa cessió d'espais d'equipaments públics per a l'activitat de tercers

 


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se