Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

3.3.3 Quin és el grau d’acompliment del nostre codi ètic?

3.3.3 Quin és el grau d’acompliment del nostre codi ètic?
Autor Govern obert | Transparència de l’acció municipal - 18/12/2012

El nostre Codi Ètic es va aprovar inicialment el primer trimestre del 2011, es va publicar al BOP i DOGC, i va rebre diverses al·legacions, la majoria van ser incorporades dins del nou redactat que finalment va ser aprovat de forma definitiva al Ple del passat dia 24 de setembre de 2012. Entrarà en vigor als 15 dies de la seva publicació íntegra al BOP.

 

 

 

De les accions previstes, el primer pas per posar-lo en marxa serà la constitució del Comitè d’Ètica, segons es disposa al capítol 5 del Codi, i que donaran pas a les comissions tècniques i els equips de treball necessaris per implementar-lo.

Cal tenir present l’efecte limitador, i és que el Codi Ètic és un recull de recomanacions i amb caràcter de voluntarietat i d’observació discrecional de determinades pautes de comportament, d’accions i d’omissions. Aquest decalatge entre l’aprovació inicial i la final que hi ha hagut, i l’aspecte limitador esmentat pot explicar el perquè no s’han implementat encara determinats preceptes o no s’han endegat les accions recollides en el seu redactat.
Esperem que el pas formal donat amb l’aprovació definitiva signifiqui el tret de sortida i impliqui l’adopció d’un compromís col·lectiu i individual i d’unes conductes i pautes ètiques per part dels representants polítics i dels treballadors/es municipals.
 
En l’edició 2012 de l’ITA, hi ha l’indicador 17, que és precisament sobre l’existència i la publicació del Codi Ètic o de bon govern de l’Ajuntament (preferentment adaptat al Codi de bon govern local aprovat per unanimitat dels grups polítics a la FEMP), i ara amb l’aprovació definitiva ja es compleix el requisit de l’enunciat d’aquest indicador de l’ITA 2012.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxes metodològiques (INDICADORS):

Codi Ètic: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Variables utilitzades: Dates aprovació inicial i aprovació definitiva

 


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se