Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

3.3.1 Quina és la política actual en matèria de transparència?

3.3.1 Quina és la política actual en matèria de transparència?
Autor Govern obert | Transparència de l’acció municipal - 15/01/2013

Atès que no hi ha cap llei aprovada al nostre país en aquesta matèria, s’ha participat en l’ITA –índex de transparència als ajuntaments- de l’organisme Transparencia Internacional España.

Eren 5 blocs d’indicadors per als webs dels ajuntaments, i es van avaluar des del 2008 fins al 2010. Els resultats de Sant Boi el 2010 eren el 83,8%.

 
 
 
Aquest any 2012, ITA ha reprès aquesta pràcticai ha enviat a finals de juliol un nou qüestionari sense data de tancament. Continua amb 80 indicadors, però distribuïts en 6 blocs. El nou bloc és sobre la nova Llei de Transparència, té 15 indicadors, i encara que no s’ha començat a preparar la nova informació en relació amb les anteriors edicions, entre aquests 15 del nou bloc, més altres 15 indicadors diferents dels altres anys, som davant de 30 ítems nous per incorporar. Si no es fes així, el resultat seria de només 62 punts aprox.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’informe de les Bones Pràctiques de Comunicació Pública Local de la UAB, Sant Boi obté una puntuació del 68%, situant-se en 4t lloc en el grup de municipis de 50.000 a 100.000 habitants, darrera de Sant Cugat amb un 76%, Rubí i Mollet del Vallès amb 73%. Creiem que hi ha més informació que no ha estat tinguda en compte i que faria obtenir un 80,48%. Cal esmentar que aquest informe avalua més la qualitat i quantitat d’informació que la transparència.

 

Fitxes metodològiques (INDICADORS):

ITA (Índex de Transparencia als Ajuntaments): Transparencia Internacional España

Variables utilitzades: 80 indicadors dividits en 5 blocs
Fórmula: numerador...(n) 67 x100../denominador 80.(Any 2010)
Bones Pràctiques de Comunicació Pública Local:Laboratori de Com. Pública de la UAB
Variables utilitzades: 41 indicadors dividits en 4 blocs·
Fórmula: numerador..(n) 28 x 100../denominador 41.

 

 

 


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se