Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

3.3 Transparència de l’acció municipal

3.3 Transparència de l’acció municipal
Autor Govern obert | Transparència de l’acció municipal - 16/01/2013

A l'espera que l'Avatprojecte de Llei de Transparència entri en vigència, comptem amb diferents instruments que en aquests darrers anys ens han anat guiant cap a la transparència de Govern obert. Ens aquests àmbits Sant Boi està ben posicionat, com demostren la nostra situació en els diferents rankings a l'ITA, l'aprovació definitiva del Codi Ètic i els resultats de l'avaluació de bones pràctiques de comunicació pública local de la UAB.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per tant, amb les recomanacions i la voluntat que marquen aquests mecanismes, cobreixen l’absència de no disposar de marc legal obligatori en matèria de transparència.
 
No obstant, hem de valorar-ho positivament i pensar que ja som dins de l’era digital, que estem fent continuadament l’esforç per posar-nos al dia, i que també és per garantir que la ciutadania disposi d’accés a la informació pública, i en conseqüència de l’acció municipal.
 
 

 

 

 

 

 


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se