Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

3.1.1 Es comunica sobre allò que hem de comunicar? Quins temes es comuniquen? (actualització)

3.1.1 Es comunica sobre allò que hem de comunicar? Quins temes es comuniquen? (actualització) Govern obert | Comunicació municipal - 15/05/2015

Comparant els resultats dels treballs de camp del 2010 i 2014 s'ha millorat l'opinió respecte a que s'informa de forma més correcta i puntual sobre les accions efectuades.S'han incrementat les valoracions positives i reduït les negatives. El Viure s'ha consolidat com el mitjà a través del qual es rep informació, destacant en positiu l'increment del web, així com la diversificació a través d'altres formats. Reforçant aquesta idea es continua incrementant el nombre d'usuaris i visites de la pàgina web, reproduccions del Youtube i seguidors/res de les principals xarxes socials.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: enquesta balanç i gestió municipal 2014. Unitat d'assistència a la planificació i avaluació

Respecte a mitjà a través del qual s'informa del que passa al nostre municipi (2010-2014)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: enquesta Balaç i gestió municipal 2014. Unitat d'assistència a la planificació i avaluació

Segmentació de les respostes en funció del gènere i l'edat de la persona entrevistada:

Si bé no hi ha diferencies remarcables pel que fa al gènere, si que es poden fer algunes observacions atenent a les respostes desagregades per edats: els entrevistats amb edats d'entre 30 a 44 i sobre tot de 45 a 64 opinen per sobre de la mitjana que el Viure és el mitja pel qual reben principalment informació sobre Sant Boi.

Els joves de 16 a 29 responen de forma més elevada que és el web el mitjà amb el que reben informació, per contra els majors de 64 els que menys. 

 

 

 

 

 

 

 

Font: enquesta Balanç i gestió municipal 2014. Unitat d'assistència a la planificació i avaluació

 


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se