Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

3.1.2 Quin nivell de credibilitat tenen els mitjans municipals? Per extensió, la comunicació fa més creïble la gestió municipal? (actualització)

3.1.2 Quin nivell de credibilitat tenen els mitjans municipals? Per extensió, la comunicació fa més creïble la gestió municipal? (actualització) Govern obert | Comunicació municipal - 14/05/2015

Comparant els resultats del treballs de camp efectuats entre el 2009 i 2014 es pot afirmar que en l'actualitat l'Ajuntament presenta un nivell una mica més elevat de credibilitat que anys enrera, amb una lleugera recuperació ja que han crescut les opinions favorables i han disminuït força les negatives. El Viure s'ha consolidat com el mitjà a traves del qual es rep la informació sobre les activitats del nostre municipi. Davant la pregunta de si informa o no de forma adequada, les opinions favorables són una mica inferiors que les del 2010, les desfavorables a aquesta afirmació també són menors i no tan negatives. En línies generals la valoració del Viure al 2014 és una mica més positiva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: enquesta Balanç i gestió municipal 2014.Unitat assistència planificació i avaluació.

És preocupant que hi haig augmentat el nombre de persones que mostren una opinió neutra, ni d'acord ni en desacord, evidenciant la desafecció ciutadana sobre detrminads qüestions, amb quasi una tercera part dels entrevistats no alineats.

Respecte a les respostes de si l'Ajuntament mereix molta credibilitat, també ens trobem amb un increment d'aquestes respostes neutrals, ni d'acord ni en desacord.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: enquesta Balanç i gestió municipal 2014. Unitat d'assistència a la planificació i avaluació.

Pel que fa a la valoració del Viure al 2014, les valoracions alineades amb la resposta de molt bona s'han incrementat força, la resposta de normal ha disminuït i les que donen una valoració dolenta s'han mantingut. La resposta de NS-NC comença a preocupar amb un 9,1%.

  


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se