Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

3.2 Relacions entre els agents econòmics i socials i l’Administració

3.2 Relacions entre els agents econòmics i socials i l’Administració Govern obert | Relacions entre els agents econòmics i socials i l’Administració - 16/01/2013

La majoria d’espais observats mostren relacions periòdiques, ja que en gran mesura ens hem fonamentat en espais de relació que tenen aquest caràcter.

Cal dir que el nostre anàlisi s'ha centrat en les relacions amb els agents de tipus econòmic, és a dir amb el sector empresarial i comercial, deixant per una fase posterior la mirada a les relacions entre l'Administració i els agents socials.

Les temàtiques que sustenten les relacions entre els agents econòmics i socials i l’administració venen igualment condicionats pels àmbits de treball observats.

  
El comerç i l’economia són el punt de trobada entre l’administració local i els agents, tot i que hi ha altres temàtiques o àmbits d’influència, com la inclusió social derivat de la signatura del “Pacte per la inclusió”, o dels convenis de col·laboració o patrocinis, on la Fira de la Puríssima es converteix en l’àmbit que concentra la majoria d’aportacions efectuades, destacant també les activitats vinculades amb la cultura i la música (Festival Altaveu, Orquestra Ciutat de Sant Boi, Espectacles d’òpera i Concerts, Edició de llibres Sant Jordi, Juliols de la UB).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S’observa que el sector del comerç, per l’existència d’una veu visible establerta en el territori, impacta com a xarxa, en la implementació de les polítiques públiques, en propostes d’acció o cartes de recomanació, en canvi l’absència en l’àmbit empresarial d’una figura similar condiciona aquesta capacitat d’incidir en l’agenda política.
 
Les valoracions per part dels assistents a tots dos espais relacionals entre l’Ajuntament i el sector empresarial i/o comercial, són molt positives i amb tendència creixent.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del número de repeticions, en quan assistència a les diferents edicions s’observa que es força elevat el % d’empreses que només han participat en un dels espais i molt baix el número de comerços que han assistit a totes les edicions.


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se