Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

3.2.1 El perfil de la relació: es tracta de relacions puntuals o periòdiques? En relació a quines temàtiques o projectes es genera més col·laboració? Quina és la naturalesa d’aquestes relacions? Qui és l’impulsor d’aquestes relacions?

3.2.1 El perfil de la relació: es tracta de relacions puntuals o periòdiques? En relació a quines temàtiques o projectes es genera més col·laboració? Quina és la naturalesa d’aquestes relacions? Qui és l’impulsor d’aquestes relacions? Govern obert | Relacions entre els agents econòmics i socials i l’Administració - 18/12/2012

Si ens centrem als espais observats (Fòrums Empresarial i de Comerç) ens mostra un tipus de relació de caire puntual, cada vegada que s'organitza l'esdeveniment, i a la vegada periòdic, marcat pel propi calendari d'aquests espais.

És important indicar, que el nostre anàlisi s'ha centrat en les relacions amb els agents de tipus econòmic, és a dir amb el sector empresarial i comercial, deixant per una fase posterior les relacions entre l'Administració i els agents socials.

Atès que hem sustentat el nostre anàlisi sobre espais relacionals entre l'Ajuntament i els diferents agents econòmics del municipi (Fòrum de comerç i empresa), que tenen una marcada periodicitat, no pot oferir més que relacions periòdiques.

Hauríem d'incorporar a l'anàlisi altres espais i/o escenaris que podrien trencar aquesta periodicitat, a la vegada que consultar dins dels mateixos espais, per mesurar l'existència de relacions prèvies o generades posteriorment fruit de l'espai relacional, així com el tipus i temàtiques que sustenten aquesta relació existent o generada.

 

 
Nº participants mitjançant espais i estratègies de participació, 2010-11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una primera interpretació d’aquestes dades pot indicar un major nivell de relacions (major repetició en els diferents espais), per part dels agents econòmics i un nivell inferior per part del teixit comercial, tot i el menor número de fòrum a nivell comercial.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si una major relació s’explica per un major número de participacions tant en número de participants com en el nivell de repetició en l’assistència i per tant en la confiança generada en aquests espais per part dels assistents, de les dades observades es pot establir que:
 
-          112 agents d’un total de 272, el que equival al 41.18% han participat en 2 o més espais de relació
-          57 agents (20.96%) han participat en 3 o més espais de relació
-          19 agents (6.98%) han participat en 5 o més espais de relació
-          14 agents (5.15%) han destacat per nombre de participants, aquests han desplaçat a més de 10 persones en el total d’espais
-          9 agents (3.31%) han intervingut de manera mes intensa en aquests espais (doncs han adquirit taules corporatives, i/o son signants del Pacte per la inclusió i/o han participat en el procés d’elaboració del Pla de Ciutat, aquestes són:
 
1.       Associació de comerç i serveis de Sant Boi – Sant Boi una gran Botiga
2.       Avantgrup
3.       Benito Menni Casm – Germanes hospitalaries del sagrat cor de Jesús
4.       Dextrum S.L.
5.       Eurogine S.L
6.       Lotrans Portes S.L.
7.       NH Hoteles España S.L
8.       Synthon Hispania S.L.
9.       Washington Internacional S.A.
 
-          8 comerços d’un total de 93 (8.6%) han participat com a mínim a tres espais de relació
 
De manera habitual, a partir d’aquestes relacions 11 empreses patrocinen taules corporatives en els fòrums empresarials, 9 agents han participat en l’elaboració del Pla de Ciutat i 18 han signat el Pacte per l’Inclusió.
 
Pel que fa als patrocinis, destacaríem que:
 
·         Les aportacions de 7 empreses suposen el 65% del total de patrocinis dels anys 2010 i 2011
·         La Fira de la Puríssima, és la gran beneficiaria de les diferents aportacions efectuades via patrocinis, en els dos anys observats.

 

 

 Fitxes metodològiques (INDICADORS):

Espais de relació:Elaboració pròpia a partir de la hipòtesi de treball
Variables utilitzades:
 
Participants als fòrums d’empresa: Memòries fòrum departament de Promoció de la ciutat
Variables utilitzades: Agent, tipus, espai de relació
 
Participants als fòrums d’empresa: Memòries fòrum departament de Promoció de la ciutat
Variables utilitzades: Agent, tipus, espai de relació
 
Valoració dels espais: Memòries departament de Promoció de la ciutat – enquesta valoració
Variables utilitzades: Valori del 0 al 5 “Respon a les necessitats i expectatives del sector empresarial? “Ha resultat interessant per al vostre coneixement en matèria de comerç?
 
Patrocinis rebuts: Oficina de patrocinis
Variables utilitzades: per tipus d’aportació, import, any i destinació
 
Altres relacions: Elaboració propia a partir de les dades dels fòrums de comerç i empresa
Variables utilitzades: Agent, signats PLICS, participants PdC, adquirents taules corporatives
 

 

 

 


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se