Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

3.8 Atenció ciutadana i capacitat resolutiva de l’Ajuntament

3.8 Atenció ciutadana i capacitat resolutiva de l’Ajuntament
Autor Govern obert | Atenció ciutadana i capacitat resolutiva de l’Ajuntament - 16/01/2013

El conjunt d’empreses municipals, ofereixen un ampli ventall d’espais i formats d’atenció que conformen una xarxa de serveis i punts d’interacció, que de forma concreta i especialitzada intenten donar resposta a les necessitats canviants que planteja la ciutadania, adaptant-se a nous requeriments i a un context permanentment canviant dins d’un marc competencial limitat i uns recursos cada vegada més finits.

Ens trobem amb 2 perfils de serveis, aquells que tenen una vocació clara de gestió de consultes, ajudes o tramitacions diverses i els que estan més orientats a canalitzar les reclamacions i queixes, tot i que ambdós perfils ofereixen en la seva cartera de serveis la doble alternativa (OLH-Claus; OMIC; OMAP; El punt; OME;OAC; ORGT; T’escoltem; Síndic Municipal; Coressa; Serveis Socials)

 
De les observacions efectuades, hi ha 4 grans tipologies de demandes que són ateses pels diferents serveis i que responen en essència a compromisos recollits en el Pla de Ciutat 2012-2015 (Major activitat econòmica per generar ocupació; Millorar l’oferta i gestió educativa/formativa; Millorar la qualitat i seguretat de/en la ciutat; Atendre situacions de vulnerabilitat i dependència).
 
S’ha avançat de forma moderada en el número de tràmits que es poden fer de forma electrònica, sent avui dia una asignatura pendent amb molt recorregut de millora i que permet guanyar en eficàcia i eficiència, augmentar la capacitat resolutiva de l’Ajuntament, guanyar en comoditat per part del ciutadà i generar cada vegada més confiança en aquest tipus de tramitació. També s’ha avançat en el volum de tràmits digitals realitzats per part de la ciutadania.
 
Tot això sense deixar de prestar un servei presencial i telefònic capaç de donar resposta a les problemàtiques i requeriments canviants en el temps.
 


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se