Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

3.8.1 Quines són les demandes ciutadanes? En relació a quins àmbits? (determinar els àmbits i canals d’entrada de les demandes que es volen analitzar)

3.8.1 Quines són les demandes ciutadanes? En relació a quins àmbits? (determinar els àmbits i canals d’entrada de les demandes que es volen analitzar)
Autor Govern obert | Atenció ciutadana i capacitat resolutiva de l’Ajuntament - 15/01/2013

Podem afirmar, que del conjunt de demandes observades, existeixen 4 grans tipologies - Major activitat econòmica per generar ocupació, - Millora de l’oferta educativa i formativa, - Millora de la qualitat i seguretat de la ciutat i, - Atenció a les situacions de vulnerabilitat i dependència)

I que aquestes estan estretament vinculades a les demandes ciutadanes derivades dels processos participatius endegats en paral·lel a la generació del Pla de Ciutat 2012-2015

 

 Amb més detall:

5 grans grups de demandes ciutadanes:

- Donar resposta als moviments continus del padró d’habitants
o       Volants de padró, moviments de padró, informació estadística
- Major activitat econòmica (industrial i comercial) per generar ocupació
o       Informació i orientació laboral per l’ocupació i empreneduria
o       Llicències d’obres i d’activitats
o       Ajuts a la rehabilitació
- Millorar l’oferta i gestió educativa/formativa
o       Ensenyament reglat
o       Ensenyament no reglat
o       En temes de salut
o       Escolarització i modificacions d’assignacions de plaça escolar
o       Orientació educativa i formativa
- Millorar la qualitat i seguretat de la ciutat
o       Manteniment de ciutat
o       Mobilitat
o       Via pública
o       Medi Ambient
o       Serveis de la ciutat (Guardia Urbana, accessibilitat)
o       Seguretat Ciutadana
o       Civisme i convivència ciutadana
o       Serveis bàsics, subministres i garantia de productes
- Atenció a les situacions de vulnerabilitat i dependència
o       Més ajuts i assistència en situacions de dependència (SAD, teleassistència)
o       Ajuts a la rehabilitació
o       Informació impagament d’hipoteques i lloguers (desnonaments)
o       Borsa de lloguer social i ajuts al lloguer
o       Ajuts al transport per a jubilats
o       Més facilitats en el pagament de tributs
o       Exempcions per invalidesa (Impost Municipal de Vehicles)
 
 

 
Fitxes metodològiques (INDICADORS):

Principals demandes ciutadanes i àmbits d’atenció ciutadana: Oficines i unitats d’atenció al públic, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

 
Principals compromisos del Pla de Ciutat prioritzats per la ciutadania:UAPA.

 

 

 
 

 


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se