Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

3.7.1 Quin és l’impacte dels projectes i de les activitats subvencionades de les entitats sobre els diferents àmbits i polítiques municipals

3.7.1 Quin és l’impacte dels projectes i de les activitats subvencionades de les entitats sobre els diferents àmbits i polítiques municipals
Autor Govern obert | Teixit associatiu i coresponsabilitat - 15/01/2013

Els 33 convenis signats el 2012 amb 32 entitats, contemplen 59 projectes, entenent-los com un conjunt articulat de diferents accions i activitats sota un marc comú i objectius compartits.

Cultura (11 projectes), infància, adolescència i família (11) i esports (8) són els àmbits d’actuació/temàtiques on es concentra més l’activitat contemplada als convenis.

 
Esports és el principal àmbit destinatari dels recursos (414.307 €), seguit del d’infància, adolescència i famílies (280.824 €) i el d’universitats (181.000 €).
 
 
 
 
 
 
 
Les activitats socioeducatives per a infància, adolescents i joves, tant en el lleure com més específiques (ex. reforç escolar) són l’activitat predominant dels projectes conveniats, seguit de les activitats culturals de caràcter tradicional, tallers i les activitats formatives i de foment del voluntariat (la tercera posició la podrien ocupar les activitats esportives si estiguessin agrupades independentment de la disciplina esportiva concreta).
 
Una part o la totalitat dels objectius principals de 22 projectes conveniats no tindria vinculació amb els objectius estratègics del Pla de Ciutat, per contra pràcticament el 65% dels projectes subvencionats té un objectius coherents amb el Pla de Ciutat.
D’altra banda, l’objectiu estratègic 6.2.2 sobre infància en risc, és sobre el que impacten més projectes: 11 d’aquests contenen objectius relacionats. 9 projectes contemplen objectius associats a l’objectiu estratègic 7.2.4 sobre promoció de l’activitat esportiva, i uns altres 8 amb l’objectiu 7.1.1 sobre promoció de la pràctica musical i l’accés a la cultura per part d’infants i adolescents.
Veure annex 3.7.2

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fitxes metodològiques (INDICADORS):

Nº total de projectes dels convenis per àmbit, 2012: Convenis municipals de totes les àrees administratives.

 
Nota metodològica: els convenis més extensos, estan subdividits en projectes concrets i sovint independents uns dels altres (sobretot quan tenen destinataris diferents o programes activitats de naturalesa diversa). En d’altres casos, podem equiparar el conveni amb un projecte únic d’entitat. Aquests projectes són els que hem utilitzat com a unitat d’anàlisi.
 
Activitat principal dels projectes dels convenis, 2012: Convenis municipals de totes les àrees administratives.
 
Nota metodològica: com a activitat principal entenem l’activitat més característica i de més pes en el desenvolupament i assoliment dels objectius dels projectes. L’activitat principal necessàriament no és única, poden ser un conjunt d’activitats.
 
Relació dels projectes amb els objectius operatius del Pla de Ciutat 2012-15: Elaboració pròpia de la Unitat d’Assistència a l’Avaluació i la Planificació
 
Nota metodològica: la relació entre projectes i objectius operatius és una estimació que fem a partir de la comprensió i interpretació de l’abast, dels continguts i de les definicions literals d’ambdós elements, i per tant aproximada.
 

 

 

 


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se