Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

3.4.5 Quin és el rendiment econòmic d’altres elements del patrimoni municipal?

3.4.5 Quin és el rendiment econòmic d’altres elements del patrimoni municipal?
Autor Govern obert | Planificació i optimització dels recursos - 09/01/2013

Les diferències primordials des del 2009 es produeixen per la retallada important en els ingressos per venda de patrimoni i per les previsions d’ingressos de les zones blaves.

En el cas de cànons i lloguer de béns municipals, el 2012 es contempla una recuperació dels ingressos per aquest concepte. Respecte el rendiment econòmic de les benzineres i aparcaments públics, és una informació no disponible.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota metodològica: com a rendiment econòmic del patrimoni municipal, i a diferència de la cessió temporal d’un espai municipal (3.4.4), entenem els ingressos directes que no provenen pel caràcter extraordinari de l’activitat/ús, sinó per una cessió més contínua i exclusiva de l’espai (a més de l’explotació directa de les zones d’estacionament temporal, zones blaves). En d’altres paraules: la seva raó de ser primera és la de generar uns ingressos, mentre que en el cas de les activitats complementàries (3.4.4), es tracta fonamentalment de cercar la minimització dels costos de manteniment i la maximització dels usos potencials dels espais i béns públics més enllà de l’activitat primera ordinària.
 
 
Fitxes metodològiques (INDICADORS):

Ingressos generats per cànons i lloguers, venda de patrimoni i zones blaves (2009-12): Elaboració pròpia a partir de les dades de Unitat de Tresoreria, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. 
 
 
 
 
 


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se