Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

2.3.5 Quin percentatge de població immigrada és mòbil? Quin ha estat el volum de reagrupament familiar els darrers anys? Quin és l’estimat en els propers?

2.3.5 Quin percentatge de població immigrada és mòbil? Quin ha estat el volum de reagrupament familiar els darrers anys? Quin és l’estimat en els propers?
Autor Govern obert | Factors/relacions de convivència - 14/12/2012

En els tres anys analitzats, 2009-2010 i 2011 les altes de padró d’estrangers procedents de l’estranger pràcticament es mantenen constants.

Cada vegada són més dones que homes, tot i que la diferència és relativament petita i s’hauria de confirmar qualsevol tipus de tendència en anys posteriors.

 

Contingent població immigrada provinent de l'estranger per sexe (2009-11) i comparativa informes arrelament i reagrupament 1er trimestre anys (2008-12)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S’observa un decreixement en les altes de padró d’estrangers d’altres municipis, que fa que el nombre total decreixi.
 
De la comparativa dels primers trimestres del període 2008-2012 s'observa inicialment un estancament tant dels informes d'arrelament com de reagrupament, per produir-se una gran caigua al primer trimestre del 2012.
 
Amb una mirada a les dades anuals, es confirma aquesta caiguda tant pel que fa als informes d'arrelamet social, com de reagrupament, passant de 347 i 505 als anys 2008 i 2009, als 242 en el 2011 pel que fa als informes d'arrelament social i de 272 a l'exercici 2008 fins a 125 al 2011, pel que fa als informes de reagrupament familiar.
 
Tot i això, aquest any 2012 a nivell de matricula viva (Oficina Municipal d’Escolarització) s’han detectat més moviments tant a Catalunya, com a nivell local de Sant Boi, tot i que el que ha canviat ha sigut el perfil, es tracta no tant de persones d'origen estranger i si més de persones d'altres municipis de l'entorn, d'origen nacional.
 
 
Fitxes metodològiques (INDICADORS):

Nº de persones de nacionalitat estrangera procedents de l’estranger (2009-11):Observatori de Ciutat, a partir del Padró continu d’habitants

Nombre d’informes d’arrelament i d’informes de reagrupament:Servei de Serveis Socials, Salut i Família, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Dades escolarització matricula viva: OME (Oficina municipal d'escolarització).
 

 

 

 

 


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se