Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

2.3.2 Quin impacte tenen els mitjans de comunicació municipals i les accions de caire pedagògic en contrarestar la rumorologia?

2.3.2 Quin impacte tenen els mitjans de comunicació municipals i les accions de caire pedagògic en contrarestar la rumorologia?
Autor Govern obert | Factors/relacions de convivència - 14/01/2013

Informar sobre la situació real de les taxes d’immigració (actualment amb tendència a la baixa), el consum real que fan els immigrants dels serveis municipals en contraposició al que fan els nacionals i una informació comparada del fet migratori en les comarques del Baix Llobregat podria ajudar a contrarestar la rumorologia.

Veure “quins temes es comuniquen” en l’apartat 3.1 d’aquest mateix informe.

Evolució del nº de ciutadans/es d’origen estranger (2000-12), xifres absolutes i taxa

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fitxes metodològiques (INDICADORS):

Taxa de població estrangera (2009-12) i nombre d’habitants d’origen estranger (2000-12):Observatori de Ciutat, a partir del Padró continu d’habitants


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se