Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

2.6 Població aturada i prestacions

2.6 Població aturada i prestacions
Autor Govern obert | Població aturada i prestacions - 16/01/2013

Algunes característiques de la població aturada a Sant Boi (veure a continuació)

 

 

 

·Dualitat: entre els i les  joves menors de 30 anys i adults entre 30 i 45 anys, en trobem menor proporció relativa com major és el temps de durada a l’atur, mentre que entre els majors de 45 anys la seva presència relativa és progressivament major a mesura que prenem en consideració temps més dilatats a l’atur.

El principal contingent a l’atur fa menys de 3 mesos que ho està (aprox. el 25%), mentre que el segon ja és el grup de persones que s’hi troben des de fa més de 2 anys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Cronificació: hi ha un traspàs progressiu dels “grups” d’aturats més recents cap als de més llarga durada: el grup de persones aturades entre 9 i 12 mesos és el qui patí un major increment el darrer any (un 22% més), el de més de 2 anys constituí el segon grup amb un major increment: un 18% més.
 
 
 
 
 
 
 
·          Pèrdua de cobertura: hi ha una pèrdua progressiva del nivell de cobertura de la població a l’atur per l’extinció de les prestacions: el juny del 2008, el 67,8% dels aturats registrats rebien la prestació d’atur; el juny del 2012, el 58,6%.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La població a l’atur de tipus més estructural, entenent aquella amb més de 2 anys a l’atur, la podem identificar com a:
 
·          Pertanyent a sector econòmics fluctuants: majoritàriament han treballat al comerç al detall, a les activitats especialitzades de la construcció i a les activitats relacionades amb l’ocupació. Aquestes activitats han ocupat el tercer, segon i cinquè lloc en la generació de noves contractacions durant el 2012, al mateix temps que les dues primeres han vist incrementar en major mesura el nombre de noves persones aturades.
 
·          Amb més de 45 anys: el 70% d’aturats de llarga durada tenen més de 45 anys, que representen el 31% del total de persones majors de 45 anys a l’atur.
 
·          Dona: a partir dels 18 mesos d’estada a l’atur, la proporció de dones és superior a la d’homes, arribant al 61% del total de persones aturades de més de 2 anys.
 
·          Sense formació o amb formació bàsica: El 41,5% de persones aturades que no tenen estudis fa més de 2 anys que es troben a l’atur, pel 36,9% que tenen estudis primaris incomplets i el 34,3% dels qui tenen estudis primaris.
 
Caldrà veure com afecten mesures de reforma laboral tals com la supressió del subsidi per a majors de 45 anys, l’elevació als 55 anys del subsidi que fins ara era per a majors de 52 i l’increment de les dificultats d’accés a la Renda Activa d’Inserció (RAI).
 
Nota: tradicionalment es té només en compte la població aturada com a grup demandant d’ajuts econòmics. En el context d’ara, la vulnerabilitat també s’ha estès a població treballadora en actiu amb salaris baixos que a la pràctica també han esdevingut beneficiaris d’ajuts. Aquest és un camp on ens caldrà aprofundir.

 


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se