Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

2.6.1 Quin és el volum de població aturada en funció del temps d’antiguitat?

2.6.1 Quin és el volum de població aturada en funció del temps d’antiguitat?
Autor Govern obert | Població aturada i prestacions - 17/12/2012

Fins als 15 mesos de període d'atur, és el grup de 30 a 45 anys el qui predominava el maig del 2012, mentre que de 15 mesos en endavant eren els majors de 45 anys el grup que passà a ser predominant.

 

 

 

 

 

 

 

 

Una quarta part de la població aturada estava aturada fins 3 mesos. El segon grup amb més persones aturades en funció de l’antiguitat corresponia a aquells amb més de 24 mesos en aquesta circumstància. 

El grup de persones aturades entre 9 i 12 mesos és el qui patí un major increment d’un any a l’altre: un 22% més. Altre cop les persones aturades durant més de 2 anys constituí el segon grup amb un major increment: un 18% respecte l’any precedent.
 
Per a més informació sobre les característiques de la població aturada en funció de l’antiguitat, l’activitat econòmica de procedència, l’edat i els nivells formatius, veure annexos.
 
Annex 2.6.1
 

 

 

Fitxes metodològiques (INDICADORS)

Nombre d’aturats per durada de la situació, sexe i grup d’edat a Sant Boi (maig-juny 2012): Departament d’Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya

 

 

 


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se