Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

Conclusions de l'anàlisi de context a la Prioritat: Cohesió Social

Conclusions de l'anàlisi de context a la Prioritat: Cohesió Social Govern obert | Conclusions Prioritat 2 - 12/10/2015

L'analisi de context endegat en la passada legislatura, es la base per poder determinar fins a quin punt són les polítiques endegades les responsables del canvis detectats. Finalitzada la legislatura 2012-2015 presentem les conclusions formulades en forma de tendència i agrupades per prioritat: assenyalen l'evolució que han tingut determints temes comparant el període 2011-2012 i el període 2013-2014

 

PRIORITAT 2: COHESIÓ SOCIAL

ÀMBIT SOCIOECONÒMIC:

 1. Menor fracàs escolar, però se segueix reproduint en entorns familiars més vulnerables
 2. Els i les joves sense estudis acreditats segueixen sent més vulnerables en el mercat laboral, encara que tenen més iniciativa a l'hora d'emprendre noves activitats i cercar feina
 3. Tendència general de reducció de l'atur, amb dues excepcions destacades, les persones majors de 45 anys i les persones amb discapacitat
 4. Més incidència dels itineraris específics sobre les persones amb discapacitat, i menys sobre persones majors de 45 anys i persones beneficiàries PIRMI
 5. Menor ús dels mecanismes d'inclusió en la contractació de serveis
 6. Creixent contingent de població sense cobertura de prestacions contributives d'atur ni de subsidi d'atur i demandant d'altres ajuts
 7. Altres efectes de la crisi: més llars sense ingressos i major impacte sobre col•lectius més vulnerables, com persones immigrades

 

INCLUSIÓ:

 1. Capacitat de donar resposta a les persones en situació de dependència, sent la demanda creixent a curt termini (més persones grans, amb alguna discapacitat o limitació d'autonomia, menys recursos, etc.)
 2. L'esport i la cultura són instruments d'inclusió per a diferents col•lectius, però des de perspectives diferents (sensibilització i promoció de l'esport vs oferta específica d'activitats socioculturals per a un o altre grup)
 3. Millora de l'accessibilitat en termes urbanístics i de mobilitat, també des d'una perspectiva d'equilibri territorial
 4. Increment més notable de la demanda potencial d'habitatge (social, adaptat, primer habitatge, ...) que  l'increment d'oferta de lloguer social
 5. Menor percepció de problemes d'incivisme al conjunt de la ciutat (amb excepcions territorials) a la vegada que major preocupació per la seguretat ciutadana (especialment en alguns barris)


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se