Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

2.9.2 Quina és l’evolució dels delictes i la seva tipologia?

2.9.2 Quina és l’evolució dels delictes i la seva tipologia?
Autor Govern obert | Seguretat ciutadana, civisme i convivència - 17/12/2012

Vista l’evolució de delictes i faltes entre 2010 i 2011 observen que incrementen els delictes relacionats “Contra el patrimoni 15,1%”, “Relatius al trànsit 16,1%” i “Contra les persones 13,04%” mentre que les faltes per aquest mateix concepte es redueixen.

La tipologia dels incidents queda degudament reflectida en la taula “àmbits d’actuació”, dels que destaquen els delictes contra la seguretat ciutadana.

Les denúncies per motius de civisme s’han incrementat en un 17.85%.
 
Tipologia denuncies civisme: (ordenades de forma ponderada atenent al nombre d’incidències):
 
·         Tracte incorrecte al personal administració
·         Consum d’alcohol
·         Necessitats fisiològiques via pública
·         Molèsties entre veïns
·         No respectar l’horari de jardins o parcs
·         Deteriorament espais, instal·lacions o béns públics
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fitxes metodològiques (INDICADORS):

Evolució del nombre de delictes i faltes, per tipologia (2010-11):Junta Local de Seguretat (2012).

 Nº d’intervencions per àmbit d’actuació (tipologia d’incidències), 2011: Junta Local de Seguretat (2012).
 
Nombre de denúncies en civisme i convivència (2010-11):Junta Local de Seguretat (2012).

 

 

 
 


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se