Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

2.9 Seguretat ciutadana, civisme i convivència

2.9 Seguretat ciutadana, civisme i convivència
Autor Govern obert | Seguretat ciutadana, civisme i convivència - 16/01/2013

En línies generals, existeix una elevada percepció de Sant Boi com a ciutat segura, de fet en la comparativa dels anys 2010 i 2012 s’ha avançat força en el nivell de percepció de seguretat, ja que hem passat d’un 81,41% de persones que opinen que la nostra ciutat és molt segura i/o segura, a un 87,5% en el 2012 de persones que tenen aquesta percepció conjunta.

En tot cas destaca el fet que el nivell de percepció de molta seguretat ha baixat i s’ha consolidat el nivell de resposta com a ciutat segura.

 
 
 
 
En l’altre extrem, s’ha millorat en la percepció d’inseguretat, ja que hem passat d’un 18,6% a un 12,5% de persones que manifesten una percepció d’inseguretat o molta inseguretat.
 
Per contra, quan es consulta a la ciutadania, respecte als principals problemes del municipi, en la comparativa dels exercicis 2009 i 2010, s’observa un augment del número de persones que manifesta que tant la Seguretat Ciutadana, com incivisme són encara més problema al 2010, que l’any anterior.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De la consulta efectuada al circuit de queixes i suggeriments, els temes de convivència i civisme destaquen i es consoliden en el segon lloc, com a temes que generen major número de queixes ciutadanes, sobre tot amb temes relacionats amb actes vandàlics en espais públics oberts, amb consultes sobre la legalitat de comerços, amb el soroll com a conflicte recurrent, amb la tinença de gossos com a problema encara no resolt.
 
Pel que fa l’evolució dels delictes i faltes comeses, en la comparativa dels exercicis 2010 i 2011 s’observa un increment generalitzat en els delictes i un descens en el número de faltes comeses, amb la qual cosa podem afirmar que s’han comès un major número d’actes i de major gravetat ja sigui amb el patrimoni, relatius al trànsit, contra les persones, l’ordre públic...
 
En aquest mateix període, s’han incrementat el número de denuncies vinculades amb el civisme, que pot ser motivat o be per un increment en la comissió d’aquest actes o per una major conscienciació ciutadana en denunciar aquest fets.
 
Altres indicadors que confirmen el creixement dels conflictes de convivència i civisme, és l’augment del número de casos que s’atenen des del Servei de Mediació, així com el número de mesures alternatives a la sanció.
 

 

 

 


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se