Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

2.7.1 Quants punts d’inaccessibilitat (barreres arquitectòniques) són detectats en les vies i els espais públics del municipi? De quina mena són? A quins col·lectius afecten més?

2.7.1 Quants punts d’inaccessibilitat (barreres arquitectòniques) són detectats en les vies i els espais públics del municipi? De quina mena són? A quins col·lectius afecten més?
Autor Govern obert | Qualitat de l’espai públic (manteniment, accessibilitat) - 15/01/2013

Del total de 551 punts d’inaccessibilitat, 344 apareixen a la zona del nucli urbà, la resta, 207 es posen de manifest en altres zones del municipi, com als barris de muntanya.

Aquests 551 punts, no s’han arreglat mai, una altra cosa seria actuar sobre els que si s’han arreglat en algun moment i que ja sigui per un canvi de normativa o per el pas del temps, s’hauria de tornar a revisar i actuar.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Existeixen altres punts sobre els que si que s’actua de forma més recent i no es disposa d’informació actualitzada, sobre el seu estat, per tant caldria tornar a mesurar la situació actual, alguns estan malament ja sigui per no estar adaptats a la normativa vigent o per altres motius.
 
De quina mena són: la majoria d’incidències i barreres arquitectòniques són per no existir els rebaixos pertinents per la gent que va en cadira de rodes o la no existència de guies per la gent invident.
 
Altra forma de recollir les problemàtiques associades amb l’accessibilitat, és la següent:
  • El “rebaje” dels guals.
  • L’envaïment de l’espai públic per altres usos com els comerços, instal·lació de papereres arrambades a la vorera
  • El transport, sobre tot el manteniment de les rampes dels autobusos.
  • La necessària participació en la planificació dels nous equipaments des de l’origen.
 
Altres problemes associats tot i no estar vinculats amb les vies i espais públics, són la visió negativa que existeix per part de la resta de ciutadans, sobre els ajuts que tenen les persones amb discapacitat i el repte de l’accessibilitat universal (l’accessibilitat en els mitjans de comunicació).

 
Fitxes metodològiques (INDICADORS):

Cruïlles inaccessibles i punts d’inaccessibilitat:Servei de Projectes, Obres i Infraestructures, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

 Tipus de barreres arquitectòniques: Progr. Persones amb Discapacitat, Departament d’Igualtat d’Oportunitats i Ocupació, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

 

 


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se