Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

2.10.3 Quin és el consum de l’oferta cultural de la ciutat?

2.10.3 Quin és el consum de l’oferta cultural de la ciutat?
Autor Govern obert | L’esport i la cultura com a elements d’inclusió social - 17/12/2012

En un extrem, trobem les Termes Romanes, la Biblioteca Rubió i Balaguer i el teatre a Can Massallera com a equipaments culturals molt coneguts per la població: entre un 83% i un 91% dels enquestats diuen conèixer-los. Per contra, més de la meitat no coneix el Centre d’Arts Can Castells, i gairebé la meitat ho diu respecte la Biblioteca Maria Aurèlia Capmany i el Museu Can Barraquer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecte el consum cultural:

Per comparar les respostes de l’enquesta de Demoscerc del 2006 i els de l’enquesta municipal el 2011, prendrem les xifres de la resposta “Hi ha anat almenys un cop” i en restarem les xifres de la resposta “Més d’un any des de la darrera assistència”, amb la qual cosa obtindrem aproximadament les xifres de consum del darrer any, fet que ens facilitarà comparar-ho amb les xifres de la resposta “Hi ha anat almenys un cop a Sant Boi” del 2006.
 
En general, a partir de la nostra hipòtesi de treball, els nivells de consum cultural s’han incrementat notablement els darrers 6 anys en relació a l’oferta cultural dels equipaments municipals:
 
  • El 2011, el 18,6% de les persones enquestades havien anat almenys un cop al Museu Can Barraquer durant l’any anterior a ser preguntats per la qüestió, mentre que el 2006 només ho havia fet un 3,9% (en aquell període, Can Barraquer no estava obert).
  • El 2011, el 50,1% dels enquestats havia anat almenys un cop a la Biblioteca Rubió i Balaguer i un 12,6% a la Biblioteca Maria Aurèlia Capmany, mentre que el 2006 un 30,2% havia anat almenys un cop al conjunt de les biblioteques (cal tenir en compte que el 22 de maig del 2005 fou quan s’inaugurà la Biblioteca Rubió i Balaguer).
  • El 2011, el 29,2% de la població enquestada havia assistit a la programació de teatre de Can Massallera, mentre que el 2006 només havia anat al teatre a Sant Boi el 3,4%.
 
 
 
 
 
D’altra banda, respecte els hàbits culturals, a priori també s’ha produït un increment important, sobretot pel que fa al consum dins la ciutat, a excepció de les visites en general a museus o exposicions. De totes maneres, resulta difícil comparar-ho donat que el 2006 es preguntava sobre el darrer any de referència, i el 2011 es preguntava en general sense una referència temporal:
 
  • El 2011, el 73,1% dels enquestats almenys havia anat al cinema un cop, entre els quals un 40% ho hauria fet algun cop a Sant Boi. El 2006, era un 56,3% el volum de població que havia anat almenys un cop al cinema el darrer any, i a Sant Boi un 5%. La construcció dels cinemes de Can Castellet és el factor clau per entendre aquesta evolució pel que fa al consum de cinema a la ciutat.
  • El 2011, el 41,7%  dels enquestats almenys havia anat al teatre un cop, entre els quals un 13,3% ho hauria fet algun cop a Sant Boi. El 2006, era un 20,9% el volum de població que havia anat almenys un cop al teatre el darrer any, i a Sant Boi un 3,4%.
  • El 2011, el 41,7% dels enquestats almenys havia anat a un museu o exposició un cop, i un 16% ho hauria fet algun cop a Sant Boi. El 2006, era un 42,2% el volum de població que havia anat almenys un cop a algun museu o exposició durant el darrer any.
  • El 2011, el 43,6 % dels enquestats almenys havia anat a un concert un cop, i un 25,5% ho hauria fet algun cop a Sant Boi. El 2006, era un 21,9% el volum de població que havia anat almenys un cop a un concert el darrer any, i a Sant Boi un 5,7%.

 

 

 

 

 

 

 

Fitxes metodològiques (INDICADORS):

Assistència a equipaments culturals i hàbits culturals de la població de Sant Boi:Enquesta Cultura 2011 i Estudi Demoscerc de la Diputació de Barcelona 2006

 

 


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se