Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

2.10.2 Quina es la foto fixa de l’esport al municipi? Oferta, cobertura, practicants/participants, etc.

2.10.2 Quina es la foto fixa de l’esport  al municipi? Oferta, cobertura, practicants/participants, etc.
Autor Govern obert | L’esport i la cultura com a elements d’inclusió social - 17/12/2012

El 2011, el 65,8% de la població practicava alguna activitat física o esportiva: 73,9% dels i les joves d’entre 16 i 29 anys, el 65,3% d’adults d’entre 30 i 44 anys, el 57,5% d’adults d’entre 45 i 64 anys i el 72,1% de les persones majors de 64 anys.

No hi ha diferències significatives de pràctica esportiva entre sexes.

Des del 2009, el nombre d’abonats als equipaments esportius municipals ha anat minvant, fent-se especialment significativa la caiguda el darrer any.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per a més informació sobre l’activitat esportiva principal per grups d’edat i l’oferta esportiva municipal amb nombre de participants, veure annexos.
 
 
 
Fitxes metodològiques (INDICADORS):

Nombre d’abonats als equipaments municipals (2003 – juny 2012):Unitat d’Equipaments esportius i cohesió, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

Nombre de practicants d’activitats físiques o esportives (2011): Enquesta Pla de Ciutat, 2011
 

 

 

 
 


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se