Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

2.10 L’esport i la cultura com a elements d’inclusió social

2.10 L’esport i la cultura com a elements d’inclusió social
Autor Govern obert | L’esport i la cultura com a elements d’inclusió social - 16/01/2013

L’anàlisi de l’esport i la cultura com a activitats que faciliten la inclusió social pot plantejar-se tant des de l’oportunitat de practicar algun esport / activitat cultural pensada i adaptada per a un col·lectiu concret, com des de l’oportunitat d’accedir a una oferta “normalitzada”.

Al municipi es realitzen diferents programes de promoció de l’activitat física i l’esport per a col·lectius específics (gent gran, persones amb discapacitat física, psíquica i sensorial, infància i adolescència amb situacions socioeconòmiques deficients, etc.), activitats esportives i culturals de sensibilització i d’interrelació, així com la implementació de mesures econòmiques per facilitar l’accés a l’oferta esportiva i cultural municipals. Més enllà de la seva descripció i resultats, caldria veure l’impacte de les mateixes.

 
El 2011, el 65,8% de la població practicava alguna activitat física o esportiva, destacant els més joves i els més grans. Els adults entre els 45 i els 64 anys són els qui menys en practiquen: el 57%. 
 
L’activitat principal de les persones majors de 45 anys és la de caminar, mentre que pels practicants entre 16 i 44 anys és el gimnàs. En aquest cas, cal dir que des del 2009, el nombre d’abonats als equipaments esportius municipals ha anat minvant, fent-se especialment significativa la caiguda el darrer any.
 
La promoció esportiva està fonamentalment dirigida a la infància.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respecte l’activitat cultural, destacaríem:
 
·          El nivell molt desigual de coneixement dels equipaments culturals de la ciutat.
·          L’increment del consum cultural en relació a l’oferta als equipaments municipals, especialment en haver anat almenys un cop al museu municipal (fos abans Can Torrents o ara Can Barraquer), a la Programació Teatral de Can Massallera i a les biblioteques.
·          L’increment a priori dels hàbits culturals de la població en relació al cinema, al teatre i als concerts, sobretot pel que fa a l’oferta de la ciutat. Els hàbits en genèric en relació a l’assistència a museus i exposicions es mantindrien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se