Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

2.8.2 En relació a quins col·lectius? I accions relatives a la Responsabilitat Social Corporativa?

2.8.2 En relació a quins col·lectius? I accions relatives a la Responsabilitat Social Corporativa?
Autor Govern obert | Responsabilitat social corporativa i clausulat social - 17/12/2012

El número d’empreses que van formalitzar el conveni de col·laboració o mecenatge i van manifestar en algun moment el seu desig de fomentar valors associats amb la responsabilitat social corporativa és el següent: 6 empreses de les que van patrocinar al 2010 i 13 de les que ho van fer al 2011.

La majoria de contractes que estableixen beneficiaris corresponen a l’exercici 2010:

  • En l’exercici 2010 uns 10 contractes recollien de forma expressa el nombre de treballadors i quines condicions havien de reunir: treballadors en situació d’atur de nova creació (18 treballadors en total).
  • 7 contractes recollien el nombre de treballadors beneficiaris, però no pas en quines condicions o requisits (10 treballadors).
  • Hi ha un contracte que no estableix el nombre de beneficiaris, el deixa obert.
  • També hi ha un contracte on s’hi estableixen les condicions, però no pas el nombre de treballadors/es.
  • Un contracte estableix la condició que hauran de treballar com a mínim 10 treballadors amb una discapacitat superior al 40%.
 
Pel que fa a l’exercici 2011, dos contractes van beneficiar un total de tres treballadors, sense establir els requisits o condicions. Algun altre contracte recull condicions o beneficiaris però amplien les condicions de contractes d’anys anteriors.
 
L’exercici 2012, encara aporta menys informació, ja que com s’ha observat el nombre de contractes és molt inferior.
 
Com a informació complementària, dir que un total de 14 empreses van signar el pacte per la inclusió de Sant Boi de Llobregat, d’aquestes 4 han formalitzat convenis de col·laboració (patrocini) amb l’Ajuntament ja sigui a l’exercici 2010 o 2011 (4 al 2010 i 2 al 2011).
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fitxes metodològiques (INDICADORS):

Nombre de contractes amb clausulat social i amb RSC (2010-12), per àrea de treball/servei:Serveis generals (contractació administrativa), Ajuntament de Sant Boi de Llobregat


 

 


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se