Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

2.8 Responsabilitat social corporativa i clausulat social

2.8 Responsabilitat social corporativa i clausulat social
Autor Govern obert | Responsabilitat social corporativa i clausulat social - 16/01/2013

Partíem el 2010 d'una situació positiva en tant que incorporació d'accions de responsabilitat social corporativa i clausulat social en les condicions dels contractes de serveis, obres i subministraments externs, escenari que convindria reprendre per tal de seguir incidint des de l’àmbit local en aquestes polítiques de cohesió social des de la vessant de la contractació.

 

 

Les àrees de treball o serveis amb més incidència a nivell de clausulat social, han sigut en matèria de seguretat vial, entorn natural/medi ambient, mobilitat i infraestructures / telecomunicacions i   els que més incidència tenen a nivell de RSC, és a nivell de compres i subministraments i manteniment de l’espai públic.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En contrapartida, val a dir, que un total de 14 empreses van signar el pacte per la inclusió de Sant Boi de Llobregat, de les quals, 4 s’han compromès encara més amb convenis de col·laboració o patrocinis amb l’Ajuntament ja sigui a l’exercici 2010 o 2011.
 
6 empreses al 2010 i 13 al 2011 de les que van formalitzar un conveni de col·laboració o mecenatge amb l’Ajuntament, van manifestar en algun moment el seu compromís i desig de fomentar els valors associats amb la responsabilitat social corporativa.


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se