Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

2.2.3 Quantes persones/famílies tenen la necessitat d’algun ajut econòmic? Quantes es troben al llindar de la pobresa?

2.2.3 Quantes persones/famílies tenen la necessitat d’algun ajut econòmic? Quantes es troben al llindar de la pobresa?
Autor Govern obert | Resposta a les necessitats socioeconòmiques - 12/12/2012

En funció de les variacions del nombre de llars catalanes sense perceptors d’ingressos o amb tots els actius desocupats des del 2009 al primer trimestre del 2012, hem estimat que a Sant Boi 909 unitats familiars (el 3,03% del total) no disposen d’ingressos (entenent per ingressos, rendes del treball o patrimonials i prestacions/subsidis d’atur).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cas de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i excloent-ne la capital, l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya (2011) quantifica en 150.600 les persones que no reben ingressos, un 22,1% del total.

 

En relació a aquestes llars sense ingressos, cal tenir en compte l’impacte que van suposar els nous requisits d’accés a la Renda Mínima d’Inserció, que van fer reduir a més de la meitat els beneficiaris de la mateixa: el primer trimestre del 2011 a Sant Boi se’n beneficiaven 1.108 persones; després de l’aplicació de la nova normativa, passaren a 490 els beneficiaris el mateix període del 2012. Possiblement, una part de noves llars sense ingressos corresponguin a llars on ja no hi ha ingressos provinents d’aquesta prestació. A data agost del 2012, 113 persones resten encara pendents d’aprovació de la seva RMI, i des del juny del 2011 només se n’han aprovat 25.

 

 

 

El 2011, es van tramitar 1.295 sol·licituds d’ajuts amb 3.295 persones beneficiàries (veure annexos per la relació concreta d’ajuts i persones beneficiàries, així com el pes relatiu de la població beneficiària per diferents categories). Les persones beneficiàries representen un 3,97% de la població total.

 

 

 

 

Tanmateix, l’espectre de llars amb moltes dificultats per arribar a finals de mes pot ser més alt que aquesta xifra si tenim en compte les dades de l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya (2011), que estimen que un 11,5% de la població de l’Àrea Metropolitana de Barcelona excloent-ne la capital (185.400 persones) té moltes dificultats per arribar a finals de mes. Es considera que un 19,7% de la població d’aquesta àrea es troba en risc de viure en condicions de pobresa (xifra gairebé igual per a dones que per a homes).

ANNEX 2.2.3

 

 

Fitxes metodològiques (INDICADORS):

Nombre de sol·licituds i persones beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció, 1er trim. 2011-12:Servei de Serveis Socials, Salut i Família, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Nº d’ajuts econòmics atorgats, 2009-11: Servei de Serveis Socials, Salut i Família, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
 
Habitatges sense perceptors d’ingressos i habitatges amb tots els actius desocupats: Enquesta de Població Activa 2009 i 2012, Enquesta de Condicions de Vida 2009 (càlcul estimat per a Sant Boi a partir dels percentatges de variació de Catalunya entre el 2009 i el 2012, aplicades posteriorment sobre les dades disponibles del municipi corresponents al 2009)

 

 

 


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se