Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

2.2.4 Els recursos municipals disponibles són suficients per atendre aquestes necessitats?

2.2.4 Els recursos municipals disponibles són suficients per atendre aquestes necessitats?
Autor Govern obert | Resposta a les necessitats socioeconòmiques - 12/12/2012

La despesa en ajuts econòmics els darrers 4 anys s’ha incrementat globalment en un 89,2% (veure annexos per a l’evolució concreta de les principals partides d’ajuts econòmics: manutenció, habitatge i subministraments), mentre que l’increment de persones ateses pels equips territorials de Serveis Socials ha estat d’un 33%. En aquest mateix període, els ingressos municipals han vist reduir-se en un 9,3%.

Si tenim en compte totes les persones ateses pel Servei de Primera Acollida (operatiu des de finals del 2009), hauríem de sumar-hi 4.661 del 2010 i 6.034 del 2011, amb la qual cosa el salt d'atenció de tots els dispositius de Serveis Socials municipals és molt superior: gairebé 2,5 vegades més persones ateses el 2011 que el 2008 (5.488 vs 13.318).

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respecte els dos darrers períodes complets (anys 2010 i 2011), el lleuger decrement de la despesa en ajuts ha estat proporcionalment menor al descens de persones beneficiàries, amb la qual cosa la despesa en ajuts per càpita o persona beneficiària s’ha incrementat lleugerament, passant de 118 a 120€.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En funció del nombre d’atencions del Servei de Primera Acollida el primer trimestre del 2012 (veure annexos), podem preveure un increment del nombre d’ajuts sol·licitats.
 
Annex 2.2.4

 

Fitxes metodològiques (INDICADORS):

Nº de persones ateses per serveis socials, 2008-11:Servei de Serveis Socials, Salut i Família, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

 Nº d’ajuts econòmics tramitats i persones beneficiàries, 2010-11: Servei de Serveis Socials, Salut i Família, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
 
Despesa total en ajuts econòmics: Servei de Serveis Socials, Salut i Família, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
 

 

 

 


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se