Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

2.1.1 Quina es la demanda estimada d’ajuts i serveis destinats a persones amb dificultats d’autonomia i/o en situació de dependència?

2.1.1 Quina es la demanda estimada d’ajuts i serveis destinats a persones amb dificultats d’autonomia i/o en situació de dependència?
Autor Govern obert | Població amb necessitat de suport a la seva autonomia - 12/12/2012

El 2011 es va arribar a un 84,9% de realització de Programes Individuals d’Atenció (PIA) respecte el total de valoracions de grau enviades per la Generalitat, romanent per tant poc més del 15% : 876 persones el 2011 encara estaven pendents de tenir elaborat el seu PIA.

 

 
 
 
En base a les darreres dades disponibles de finals de juliol del 2012, les persones pendents d’elaboració del PIA ara en són 346, 267 de les quals en Grau I.
 
 
El 2011, 1.033 persones es van beneficiar dels serveis de cura personal d’assistència domiciliària (632 de SAD Dependència i 401 de SAD Social) i 1.033 més dels serveis de neteja de la llar (en molts casos, els usuaris d’uns i altres serveis són les mateixes persones).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una part important de persones amb dificultats d’autonomia i beneficiàries dels serveis d’atenció domiciliària i de teleassistència són persones majors de 64 anys. El 2011, a Sant Boi en residien 13.321. Estimem que el 2015 en viuran 15.742 (un 18,2% més), i el 2021, 18.826 (un 19,6% més respecte el 2015, i un 41% més respecte el 2011).
 
1.001 persones van fer un ús efectiu del servei de teleassistència: 223 eren persones amb Programa Individual d'Atenció (PIA), i per tant amb grau i nivell de dependència reconegut i certificat, i 750 eren persones de més de 80 anys que vivien soles en relació a les quals es valorà la idoneïtat del servei.

 

Fitxes metodològiques (INDICADORS):

Beneficiaris SAD Dependència, beneficiaris SAD Social i beneficiaris teleassistència: Servei de Serveis Socials, Salut i Família, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

 
Estimació de creixement de la població major de 64 anys a Sant Boi: Unitat d’Assistència a la Planificació i Avaluació (elaboració pròpia), Ajuntament Sant Boi de Llobregat
 

 

 

 


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se