Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

2.1.1 Quina es la demanda estimada d’ajuts i serveis destinats a persones amb dificultats d’autonomia i/o en situació de dependència? (actualització)

2.1.1 Quina es la demanda estimada d’ajuts i serveis destinats a persones amb dificultats d’autonomia i/o en situació de dependència? (actualització)
Autor Govern obert | Població amb necessitat de suport a la seva autonomia - 21/05/2015

Creix el nombre de persones majors de 65 anys i el nombre de persones amb alguna discapacitat legalment reconeguda, amb la conseqüent major demanda de serveis en el marc de la llei de dependència.

 

El 2011, a Sant Boi residien 13.321 persones majors de 65 anys. El 2014 ho feien 15.355 (+15,3%). 

El 24% (enquestats) declarava tenir alguna dificultat o necessitar de l'ajut d'una tercera persona. El 13,7% del total tenia una discapacitat legalment reconeguda.

 

Activitats per les que tenen alguna limitació o necessiten ajuda.

Base: població gran que té alguna limitació (24%)

 

Dificultat o necessitat d'ajuda d'un altra persona

 Pujar o baixar escales

71,6%

 Sortir al carrer

58,0%

 Vestir-se i rentar-se

44,3%

 Menjar o preparar els àpats

33,0%

 Moure's dins de casa

26,1%

 

 

Base: població gran que té alguna limitació (24%)

Persona de qui sol rebre ajuda

 D'un familiar que viu amb mi

60,2%

 D'un familiar que viu a una altra llar

25,0%

 D'una persona contractada

10,2%

 D'una persona enviada per serveis socials o programes d'ajut

4,5%

 D'amics o veïns

3,4%

 D'altres persones

2,3%

 NS/NC

13,6%

 

El 2012, 7.006 persones tenien alguna discapacitat reconeguda, de les quals 3.054 tenien més de 64 anys (el 43,5%).

El 2011 es van realitzar 2150 Programes Individuals d'Atenció (PIA). El 2013 van ser-ne 2923. En el primer cas, eren 876 persones les que romanien pendents d'elaborar el seu PIA, mentre que el 2013 n'eren 50, al marge de les persones amb un grau de disminució 1 (a partir de juliol del 2015 s'incorporaran i passaran a ampliar significativament el nº de persones a l'espera de PIA).

Notes sobre la reforma de la llei de dependència:

  • La tendència (esperada) a l'estancament seria lògica des del 2007 hi ha hagut temps suficient per haver sol·licitat el reconeixement de dependència.
  • Enduriment de les condicions d'accés al grau III = menys expedients. No reposició per les persones agreujades en grau II.
  • La llista d'espera es pot reduir no per un increment en el nombre d'atencions, sinó per baixa abans de rebre l'atenció.
  • Reformes de la llei han reduït el nombre de persones amb dret a atenció i han dut al col·lapse / paràlisi del sistema.
  • Reducció de la despesa estatal.
  • S'han reduït de les prestacions del sistema: escassetat en les prestacions econòmiques, s'ha limitat les compatibilitats entre serveis, s'ha reduït la intensitat del SAD, etc.
  • El nou barem endureix l'entrada de beneficiaris al sistema, així com el Grau que se'ls reconeix. També les revisions d'ofici. 


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se