Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

2.4 Nivells formatius i fracàs escolar

2.4  Nivells formatius i fracàs escolar Govern obert | Nivells formatius i fracàs escolar - 16/01/2013

Si mesurem el nivell formatiu dels diferents centres del nostre municipi amb el % d’estudiants que acrediten 4t d’ESO, tant públics com concertats, ens trobem amb una mitjana d’acreditació dels estudiants de 4art d’ESO en el curs 2010/2011 del 80,19% respecte als avaluats i d’un 74,72% respecte als matriculats.

 

 

Pel que fa al fracàs escolar, les dades oficials del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya donen una imatge més positiva, ja que no recull aquells que es tornen a reincorporar, mantenint-se força constant en els últims anys, entre el 26% i 27%, és ara al 2012 que ha baixat al 25,3%.

Si agafem les dades de l’índex de fracàs escolar a 4t d’ESO inferides pel SLTET que si contempla aquells estudiants que es tornen a incorporar i per tant, més ajustada a la realitat, dóna una imatge de major variabilitat, ja que en algun moment d’aquests últims anys, ha arribat al 28,5% (2010), tot i que per aquest any 2012 coincideix amb les dades oficials (25,3%).
S’observa un major % d’alumnes repetidors en el curs 2010/2011 que no pas al 2009/2010, gairebé 8 punts, amb l’efecte que pot provocar aquest fet. No disposem d’informació relativa als que finalment obtenen el títol, sobre tot si els estudis posteriors es fan en un centre diferent.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hi ha una correlació elevada entre els estudiants que no acrediten i la situació econòmica i laboral. Els estudiants amb major formació (Cicles formatius, Batxillerat), tenen més probabilitats d’estar en actiu, tenen menys taxa d’atur, troben feina amb més facilitat.
La feina no qualificada normalment es correspon amb nivells de formació baix, ESO o no acreditació i amb major probabilitat de treballar sense contracte o amb contracte no indefinit.
La taxa d’immigrants extracomunitaris és major en els que no acrediten l’ESO en relació amb els que finalitzen l’ESO, Cicles i Batxillerat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se