Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

2.4.2 Quina és l’evolució del fracàs escolar? Quants estudiants que no acrediten tornen a matricular-se? Quants d’aquests acaben obtenint el títol?

2.4.2 Quina és l’evolució del fracàs escolar? Quants estudiants que no acrediten tornen a matricular-se? Quants d’aquests acaben obtenint el títol? Govern obert | Nivells formatius i fracàs escolar - 14/12/2012

Poc més de la meitat dels alumnes que no acrediten es tornen a matricular, i d’aquests, no disposem de la informació sobre els que acaben obtenint el títol.

Hi ha dues fonts diferents per observar el fracàs escolar, per una banda les dades que facilita el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que són les dades oficials i que donen una imatge més positiva, de més èxit ja que no recull aquells que es reincorporen; i per altra banda les dades de l’índex de fracàs escolar a 4t d’ESO inferides pel SLTET (Servei Local de Transició Escola Treball), que acostuma a ser més elevada, ja que sí que contempla aquells i aquelles que es reincorporen, i que per tant pot ser més real. Ambdós indicadors coincideixen en el curs 2012 en un 25,3% de fracàs escolar.

 
 
El factor repetició és clau per continuar dins del circuit educatiu, ja que amb les dades que disposem, derivades del treball de camp efectuat per a l’estudi de “la petjada educativa” a l’any 2010, s’observava un nivell de reincorporació baix al circuit educatiu per part dels i les joves.
 
 
Evolució de l’índex de fracàs escolar (2009-12) i percentatge d’alumnes que es tornen a matricular (cursos 2009-10 i 2010-11)

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fitxes metodològiques (INDICADORS):

Índex de fracàs escolar:Departament Ensenyament Generalitat de Catalunya

Índex inferit de fracàs escolar: Servei Local de Transició Escola Treball, Ajuntament Sant Boi de Llobregat

Nº d’alumnes que es tornen a matricular respecte el total d’alumnes que no acrediten :Servei Local de Transició Escola Treball, Ajuntament Sant Boi de Llobregat

Població que cursa estudis en l’actualitat: Enquesta nivell educatiu joves, “la petjada educativa”


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se