Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

Participació ciutadana al Pla de Govern 2016-19

Participació ciutadana al Pla de Govern 2016-19
Autor Govern obert | Al Pla de Ciutat - 08/02/2016

El passat 26 de novembre s’arribava al punt àlgid del procés de participació al Pla de Govern 2016-19, amb una jornada on es van compartir les principals prioritats per a aquesta legislatura, i seleccionar per part dels i les participants aquelles propostes ciutadanes elaborades i rebudes fins a aquell moment i que haurien de ser adoptades i integrades en el nou pla.

El procés participatiu es va plantejar com a projecció de la ciutat que es desitja en els propers anys, a través fonamentalment de dues estratègies: una de virtual a través de les xarxes socials, i una de presencial en forma d'espais de participació.

Per a la primera, es va crear un perfil propi al Facebook (https://www.facebook.com/plagovernsantboi2015) i s’aprofità el perfil de Twitter (https://twitter.com/placiutat) per al  seguiment i avaluació de l'anterior pla. Per tal de generar opinió i propostes es va anar reproduint la mateixa fórmula en relació als cinc àmbits polítics que va establir el nou equip de govern: la presentació en vídeo per part dels regidors i regidores corresponents, l'elaboració d'una infografia a partir d'una selecció de dades de l’àmbit en qüestió, i un repertori de propostes i continguts diversos per animar a la participació (relats amb un final obert, altres vídeos, cançons, testimonis, imatges d'humor gràfic, etc.).

Per a l'estratègia presencial, es va comptar, a més a més de la jornada final, amb altres espais:

 • Debat simultani per barris l’11 de novembre, amb més de 100 participants.

 • Debat amb joves el 12 de novembre, amb la implicació de 36 nois i noies.

El debat tant de les jornades presencials com a través de les xarxes socials va estar estructurat d'acord a les prioritats polítiques definides per l'Equip de Govern en aquest quadrienni: educació i cultura, dinamització econòmica i ocupació, igualtat, entorn natural i sostenibilitat, i espai públic.  

 

Fruit de tot el procés, es van recollir unes 401 propostes ciutadanes: 232 generades a les sessions participatives als barris, 81 en la sessió participativa amb joves, i 89 des de les xarxes socials.

 

El 75,1% de les propostes ciutadanes han estat integrades al Pla de Govern, ja estaven contemplades o fins i tot ja hi ha actuacions en marxa coincidents. No s’han adoptat per diferents raons (no competències municipals, no capacitat d’inversió, no coincidència amb els principis d’actuació de l’equip de govern, etc.) el 22,2% d’aportacions, i resten només 11 propostes susceptibles d’incorporar-se en els propers anys.

El 40,9% de les aportacions ciutadanes van girar al voltant de l’espai públic i mobilitat. En segon lloc, les polítiques socials amb un 21%. Les propostes relacionades amb l’administració, comunicació i participació van suposar l’ 11,8% del total, les vinculades amb educació i entorn natural i sostenibilitat, el 10% i 10,5% respectivament, i l’activitat econòmica i ocupació, el 6% del total de propostes.


Respecte a territori i desenvolupament econòmic i ocupació, van sobresortir les propostes relacionades amb:

 • la millora de la freqüència i cobertura de les línies d'autobús internes i interurbanes, i la disponibilitat de noves infraestructures de transport públic, com el metro;

 • la millora dels accessos d'entrada i sortida de la ciutat, i els problemes de mobilitat interna derivats dels mateixos;

 • la millora de la circulació (semàfors, sentit dels carrers, pacificació, senyalització, etc.);

 • l'ampliació de vies per a la mobilitat amb bicicleta;

 • la necessitat d'intervenir sobre la principal via de comunicació interna i connexió entre diferents barris, la Ronda Sant Ramon;

 • el manteniment i ampliació de les zones verdes urbanes;  

 • l'eliminació de barreres arquitectòniques;

 • fer una ciutat més atractiva per a noves activitats econòmiques;

 • potenciar les singularitats de la ciutat, com el parc agrari;

 • el suport al comerç de proximitat;

 • el foment de l'oferta formativa per a l'ocupació;

 • el foment de l'emprenedoria.


En l'àmbit d'igualtat i drets socials, la propostes destacades van ser aquelles vinculades amb:

 • l'accés a l'habitatge: parc d'habitatge social, mobilització dels pisos buits, resposta als desallotjaments, etc;

 • la igualtat de gènere a l'escola, en la direcció de les organitzacions, en el repartiment de les tasques domèstiques, etc;

 • l'habilitació de més espais a l'aire lliure i públics per a la pràctica esportiva;

 • oferta cultural i d'oci per a joves;

 • banc d'aliments i altres mesures de resposta a les desigualtats i pobresa;

 • l'envelliment actiu;

 • la recuperació de l'Ateneu Santboià.

Respecte a l'àmbit de ciutat sostenible van destacar propostes que assenyalaven:

 • la neteja, incivisme i manteniment de la via pública;

 • els accessos al riu, com a Ciutat Cooperativa-Molí Nou;

 • la contaminació urbana, entre ella l'acústica;

 • conservació dels espais naturals i agraris;

 • la recollida selectiva i el format dels contenidors.

Quant educació i cultura, cal subratllar les aportacions entorn a:

 • apropar les empreses al sector educatiu de la ciutat;

 • adequació de la formació als actius de la ciutat (parc agrari, sector sanitari, salut mental, etc.);

 • convivència i educació per al civisme.

I finalment en l'àmbit de governança i qualitat democràtica, la participació ciutadana va posar de relleu la necessitat de:

 • una major participació ciutadana en els processos de presa de decisions;

 • més transparència;

 • més informació i millor comunicació sobre els assumptes de la ciutat;

 • més facilitat en la realització de tràmits;

 • millor accés a les noves tecnologies en els equipaments públics;

 • foment i suport al teixit social de la ciutat;

 • una administració més interactiva.


La sessió de tancament del debat ciutadà a Can Massallera va reunir 150 persones, on del conjunt de propostes efectuades que no s’havien encara integrat al Pla de Govern ni s’havien descartat,  van prioritzar les següents:

 1. Respecte a territori i desenvolupament econòmic es van destacar actuacions que tenen com a eix el barri de Ciutat Cooperativa-Molí Nou.

 2. Pel que fa a l'activitat econòmica i ocupació es va prioritzar la proposta relacionada amb desenvolupar plans d'ocupació específics per a joves.

 3. En l'àmbit d'igualtat i drets socials, la proposta que va destacar sobre la resta va ser la d'impulsar iniciatives com la "masoveria urbana" o contracte urbà per donar sortida als habitatges buits.

 4. Respecte a l'àmbit de ciutat sostenible es va prioritzar el desenvolupar una oferta d'oci per a les famílies en els caps de setmana en els espais naturals.

 5. Quant a educació i cultura, la proposta prioritzada va ser el fomentar el reforç escolar amb voluntariat.

 6. I finalment en l'àmbit de governança i qualitat democràtica es va apostar per un Ajuntament proper, per la descentralització i més serveis als barris, concretament la presència de l'OMAP (Oficina Municipal d'Atenció al Públic) en els diferents barris del municipi.


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se