Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

Molt bona valoració dels Serveis d'Atenció Domiciliaria

Molt bona valoració dels Serveis d'Atenció Domiciliaria Govern obert | Al procés d'avaluació - 18/12/2013

Un 96% valora positivament o molt positivament els serveis d’atenció domiciliària que han rebut, i una proporció pràcticament idèntica, el 95,7%, valora com bé o molt bé el paper de l’Ajuntament i els recursos que dedica a serveis socials.

La major part dels usuaris del conjunt dels serveis d’assistència a domicili són majors de 64 anys, concretament el 85,9%
• El grup més nombrós correspón a usuaris d’entre 75 i 84 anys (43%) i d’entre 85 i 94 anys (27,6%)
• Aproximadament 3 de cada 4 usuaris de serveis d’atenció a domicili són dones
• El servei més utilitzat pels usuaris enquestats és el d’atenció personal, que utilitza el 78,3% del total d’usuaris enquestats.
• Els serveis de neteja i de teleassistència són utilitzats per una proporció similar d’enquestats, aproximadament la meitat.
• Un 10,2% dels usuaris del servei han adreçat alguna queixa o plantejat algun problema en alguna ocasió, mentre que el 90% no n’ha tingut mai cap queixa. Les queixes o problemes es plantegen s’han plantejat sempre als responsables del servei o a Serveis Socials.
• Un 96% valora positivament o molt positivament els serveis d’atenció domiciliària que han rebut, i una proporció pràcticament idèntica, el 95,7%, valora com bé o molt bé el paper de l’Ajuntament i els recursos que dedica a serveis socials.
• Tan sols el 0,5% dels usuaris dóna als serveis rebuts una qualificació de “regular”, i no hem trobat cap usuari que els qualifiqui de dolents. La desaprovació de la política de l’Ajuntament en aquesta matèria és gairebé testimonial, un 0,2% la va qualificar de dolenta i un 0,1% de regular.
• En termes de valoracions numèriques entre 0 i 10, la mitjana per als serveis rebuts és de 9,32 punts i la dels recursos municipals dedicats a serveis socials és de 8,84 punts.


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se