Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

L'impacte de la participació ciutadana al Pla de Ciutat 2012-15

L'impacte de la participació ciutadana al Pla de Ciutat 2012-15
Autor Govern obert | Al Pla de Ciutat - 07/11/2011

Durant el procés d'elaboració del Pla de Ciutat 2012-15 es van rebre 3.446 propostes i recomanacions ciutadanes, a través de diferents mitjans: butlletes (dipositades en urnes o via telemàtica), enquesta, jornada participativa amb entitats i agents econòmics, òrgans de participació (Consell de Ciutat), processos específics de participació (a l'IES Marianao) i cartes ciutadanes elaborades per diferents actors de la ciutat.

Les 3.446 propostes i recomanacions ciutadanes es distribueixen de la següent manera: 563 persones van omplenar les butlletes que es van habilitar per poder prioritzar els compromisos del Pla de Ciutat i fer arribar les seves propostes i opinions , tant dipositades físicament en urnes als Casals de Barri com omplenades directament a través de la web municipal.

La participació via butlletes va acabar generant 1.227 aportacions.

D’altra banda, 819 persones van respondre a una enquesta sobre diferents qüestions de la ciutat, entre les quals el coneixement que tenien sobre la proposta de Pla de Ciutat i la possibilitat de participar-hi.

De la mateixa manera, se’ls convidà a assenyalar les principals necessitats sobre les quals havia d’actuar el Pla en qüestió. Es van obtenir així 1.632 aportacions. Finalment, 91 persones van prendre part en la jornada participativa del passat mes de novembre, generant unes 162 aportacions addicionals.

La relació total d'aportacions realitzades la podem veure en el document adjunt núm.1. Respecte l'impacte final de les propostes ciutadanes sobre la configuració definitiva del Pla de Ciutat 2012-15, podem destacar les següents qüestions:

  • El 55% de les propostes ciutadanes (sense comptabilitzar les propostes de les butlletes i l’enquesta per no tenir la correspondència exacta entre cadascuna de les propostes literals i el Pla de Ciutat) han trobat reflex al Pla de Ciutat (veure segon document adjunt).
  • 32 dels 33 objectius del Pla de Ciutat tenen vinculació amb alguna proposta ciutadana. Les vinculacions concretes en funció del canal de participació les podem veure al tercer document adjunt.
  • Finalment, el 63,7% dels objectius operatius del Pla de Ciutat tenen correspondència com a mínim amb una proposta ciutadana. Les correspondències exactes per canal de participació es poden en el darrer document adjunt.


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se