Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

Renovació distintiu "Ciudad de la Ciencia y la Innovación"

Renovació distintiu Govern obert | Bones pràctiques ajuntament - 28/02/2014

L'ajuntament ha decidit endegar el procés per renovar el distintiu "Ciudad de la Ciencia y la Innovación" que ens va ser atorgat en la primera convocatòria de l'any 2010, la vigència del qual finalitzava el 31 de desembre de 2013. El Govern central va atorgar per primera vegada aquest segell que premia l'esforç i el compromís en matèria d'I+D+i (investigació, desenvolupament i innovació) de 30 poblacions espanyoles. Aquests ajuntaments formen part de la xarxa INNPULSO, que es un lloc de trobada i definició de polítiques locals innovadores, que potencia la col·laboració entre ajuntaments per compartir projectes, bones pràctiques en la gestió i iniciatives de comunicació i divulgació d'aquests projectes a la ciutadania.

Sant Boi va argumentar la seva candidatura mitjançant la presentació de vuit projectes duts a terme a la ciutat gràcies al "Fondo Estatal para la Ocupación y la Sostenibilidad Local (FEOSL)". Aquests projectes estan associats a cinc eixos d'acció transversal per la innovació i el coneixement que es desenvolupen a la ciutat sota la denominació de "Sant Boi, ciutat quinària d'innovació": promoció econòmica, sostenibilitat, modernització de l'administració, benestar social i coneixement. La candidatura de Sant Boi per obtenir aquesta distinció comptava amb el suport d'una trentena d'empreses i organismes locals.

Per optar a la renovació del distintiu, en primer lloc, cal justificar les activitats projectades inicialment i la continuitat de les polítiques de suport a la innovació fins a l'actualitat. A més a més es valora la participació dels màxims responsables de l'ajuntament en els actes de la xarxa.

D'altra banda, per als propers tres anys es valoren els projectes que farà l'ajuntament en funció de:

  1. La seva contribució als objectius contemplats en l' "Estrategia Española de Ciencia, Teconologia y de Innovación - Europa 2020" en especial en tot allò relacionat amb la creació de llocs de treball, creació d'empreses i capital privat invertit en iniciatives innovadores.
  2. Si són iniciatives innovadores en la prestació de serveis públics, govern electrònic, lliure accés a la informació, etc.
  3. Si són actuacions de foment de la Compra Pública Innovadora.
  4. El nivell d'elaboració, credibilitat i qualitat de la candidatura (memòria, documentació, premis i distincions, etc.
  5. L'esforç econòmic realitzat en matèria d'innovació fixat en termes de percentatge de pressupost invertit sobre el pressupost total de l'exercici 2013.


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se