Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

Hem avaluat els plans de desenvolupament comunitari de Sant Boi de Llobregat

Hem avaluat els plans de desenvolupament comunitari de Sant Boi de Llobregat Govern obert | Productes d'avaluació - 31/01/2014

L'equip d'avaluació de la Unitat d'Assistència a la Planificació i l'Avaluació, durant el 2013 i a petició de la direcció de l'Àrea de Governança i Ciutadania, ha realitzat una avaluació pluralista, interna i expost, centrada en els anys 2010 a 2012, que ha posat de manifest la bonança dels plans en el territori, tot i que s'han detectat mancances estructurals i procedimentals que aconsellen determinades accions correctores i complementàries.

 

S'ha donat resposta a 18 preguntes d'avaluació formulades pels actors implicats i agrupades i analitzades segons la teoria sistèmica i la triangulació de diferents tècniques de recollida d'informació. El treball de camp va portar a incorporar una anàlisi de xarxes específica que va reflectir la trama de relacions embrionària generada en cadascun dels plans, i el seu marge de creixement i de capacitat d'acció.
 
La perspectiva pluralista ha permès incloure en aquest procés a polítics, directius, tècnics autonòmics i municipals i representants d'entitats i serveis participants en cada pla. Una comissió de seguiment ha intervingut en tot el procés, tant en la formulació de l'encàrrec com en el disseny, l'anàlisi i la comunicació dels resultats.
 
En implementar les recomanacions incloses en el document i adoptant els canvis que suposa el nou marc esmentat poden millorar aquests instruments de treball comunitari i per extensió, les condicions socials dels barris i la cohesió territorial de tot el municipi.

 


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se